نام داور سمت / سازمان
سید محمدعلی ایازی هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
مرضیه آباد هیئت علمی گروه عربی دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمدرضا ابن الرسول دانشگاه اصفهان
زهرا ابوالحسنی چیمه پژوهشکده سمت
وحیده ابوالحسنی زاده
ثمر احتشامی استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی
حوریه احدی تهران- بزرگراه کردستان- خیابان 64 غربی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد رحیم احمدی الزهرا
فریار اخلاقی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری- مدیر گروه زبان و گویش رایج
فریبا یادگاری
محمدرضا اربابی رییس انجمن مترجمان
فائزه ارکان استادیار زبان شناسی دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
پرویز آزادی
امید ایزانلو گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، خراسان شمالی، ایران
علی ایزانلو دانشگاه فردوسی مشهد
ندا ازکیا دانشجوی دانشگاه سایمون فریسر
مارال آسیائی گروه زبان‌شناسی،دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
هما اسدی دکترای تخصصی/دانشگاه الزهرا
الله شکر اسداللهی گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز
سید عدنان اشکوری استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران
جواد اصغری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رضا افخمی عقدا گروه عربی دانشگاه یزد
اسحق اکبریان گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه قم
فاطمه اکبری زاده الزهرا گروه زبان و ادبیات عربی
فریده امینی پژوهشگر پسادکتری دانشگاه الزهرا
زری انصاری نیا
مزدک انوشه
عباسعلی آهنگر دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی بازیار گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
آرمان بختیاری دانشیار گروه فرهنگ زبان های باستانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فهیمه بیدادیان دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم بدخشان دانشگاه کردستان
دانیال بسنج
رسول بلاوی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
کاوه بلوری استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی
مزدک بلوری دانشگاه
امید بهبهانی عضو هیئت علمی پژوهشکده زبان شناسی . بخش فرهنگ و زبانهای باستانی . پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عسگر بهرامی
سحر بهرامی خورشید عضو هیأت علمی گروه زبانشناسی/دانشگاه تربیت مدرس
فهیمه پارسائیان هیئت علمی دانشگاه الزهرا
فاطمه پرهام عضو هیئت علمی گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی
محمدرضا پیروز گروه زبان پژوهی دانشگاه قم
خلیل پروینی ضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
رضا پیش قدم معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
لیلا تاجیک
غلامرضا تجویدی
فرشید ترکاشوند هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی گروه زبان و ادبیات عربی
شجاع تفکری رضایی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
نرگس جعفری اصل دانشگاه الزهرا
محمود جعفری دهقی
مینا جیگاره
محمدحسن جلالیان استادیار دانشگاه
ناهید جلیلی مرند هیئت علمی دانشگاه الزهرا
بشیر جم عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد
شراره چاوشیان استادیار و عضو هییت علمی گروه فرانسه الزهرا
محمدمهدی حاج ملک استادیار دانشگاه خاتم
زهرا حامدی شیروان استادیار زبان شناسی ـ دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه حبیبی
تهمینه حیدرپور
اکبر حسابی هیات علمی دانشگاه اصفهان
قدرت حسنی استادیار دانشگاه دامغان
سید آیت حسینی استادیار دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
شکوه السادات حسینی
فاطمه حسنی جلیلیان حق التدریسی دانشگاه رازی کرمانشاه
سید محمد حسینی معصوم دانشیار زبانشناسی دانشگاه پیام نور
فریده حق بین تهران_دانشگاه الزهرا
رضا خیرابادی
علیرضا خرمایی
انسیه خزعلی رییس دانشگاه الزهرا
غلام حسن خواجوی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه بجنورد
مریم دانای طوس عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان
محمد داودی گروه زبان و ادبیات انگلیسی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دانشگاه حکیم سبزواری
شادی داوری
نگار داوری اردکانی مدیر دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی/دانشگاه شهید بهشتی
سعیده دست آموز دانشگاه الزهرا(س)
مصطفی دشتی آهنگر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت
محمد راسخ مهند
سپیده رحیم پور دانشگاه الزهرا
آتوسا رستم بیک تفرشی
رقیه رستم پور مدیر گروه عربی - دانشکده ادبیات - دانشگاه الزهرا-
سعید رضایی دانشگاه صنعتی شریف، مرکز زبان‌ها و زبانشناسی
والی رضایی دانشگاه اصفهان
ابراهیم رضاپور دانشگاه سمنان
سید محمد رضی نژاد دانشگاه محقق اردبیلی
محمدرضا رضوی فرهنگستان ادب فارسی
مرضیه رضوی گروه زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
عادل رفیعی دانشگاه اصفهان
شهلا رقیب دوست استادیار گروه زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
علی روحانی گروه زبان، دانشگاه شهرکرد
رحیمه روح پرور زبانشناسی،ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
بلقیس روشن دانشگاه پیام نور تهران
جواد زارع دانشگاه کوثر بجنورد
زهره زرشناس
منصوره زرکوب دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان
بهمن زندی دانشیار گروه زبانشناسی، پیام نور تهران
امیر زندمقدم دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی
فرهاد ساسانی گروه زبانشناسی دانشگاه الزهرا
حسین سامعی
الهه ستوده نما
شهره سجادی دانشگاه علامه طباطبایی
بدری سادات سیدجلالی دانشجوی دکترا دانشگاه الزهرا (س)
مسعود سییری استاد واحد علوم تحقیقات. گروه آموزش زبان
زری سعیدی دانشگاه علامه طباطبایی
احسان سعیدزاده دانشجو
گلرخ سعیدنیا پژوهشگر
سید علی اصغر سلطانی نیننینی
آرزو سلیمانی دانشگاه الزهرا
سید مهدی سمائی
فرشید سمائی استادیار پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
محسن شیرازی زاده
ساغر شریفی دانشگاه آزاد واحد کرج
شهلا شریفی دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده شریفی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان-گروه زبان های خارجی
صدیقه شرکت مقدم عضو هیئت علمی گروه فرانسه دانشگاه علامه طباطبائی
منصور شعبانی nhklll
حمید رضا شعیری دانشیار گروه زبان فرانسه دانشگاه تربیت‌مدرس، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.
زهرا شفیعی
مریم شفقی گروه زبان روسی دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
وحید صادقی 'گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی
حسین صافی بزرگراه کردستان، خیابان 64، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رضامراد صحرایی
پریوش صفا
اسماعیل صفائی اصل دانش‌آموختة دانشگاه علامه طباطبائی
پروین صفری دانشگاه امام جواد ع یزد
سهیلا صلاحی مقدم
مرضیه صناعتی هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و معاون پژوهشکده
لیلا ضیامجیدی
علی ضیغمی عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
مهناز طالبی دستنایی دانشگاه الزهرا
امید طبیب زاده گروه زبان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
حیات عامری
شاکر عامری
آزیتا عباسی
زهرا عباسی عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
علی عباسی
سپیده عبدالکریمی
مینا عربی حق التدریس دانشگاه الزهرا
زینه عرفت پور گروه ادبیات عرب دانشگاه الزهرا
محبوبه علیاری شوره دلی عضو هیات علمی گروه زبان روسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
علی علیزاده دانشیار گروه زبان شناسی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد - ایران
بتول علی نژاد
محمد عموزاده اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده زبان، گروه زبانشناسی
مریم السادات غیاثیان
ابوالقاسم غیاثی زارچ گروه آموزش زبان فارسی، مرکز آموزش زبان فارسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
افسانه غریبی
مهبد غفاری استاد زبان و فرهنگ فارسی
رضا غفارثمر دانشگاه تربیت مدرس
مهبود فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
فتحیه فتاحی زاده دانشگاه الزهرا. دانشکده الهیات
جلیل فتحی دانشگاه کردستان
سمیه فتحعلی دانشگاه الزهراء
فائزه فرازنده پور عضو هیئت علمی گروه زبان شناسی- دانشگاه علوم و تحقیقات- تهران - ایران
زهرا فرید
جاوید فریدونی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - دپارتمان زبان انگلیسی
نسرین فقیه ملک مرزبان گروه ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
مسعود فکری گروه ادبیات دانشگاه تهران
سیداحمدرضا قائم مقامی استاد دانشگاه تهران. گروه فرهنگ و زبان های باستانی
فریبا قطره عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
عامر قیطوری
مینا قندهاری زبانشناسی، الزهرا
سوسن قهرمانی قاجار هیات علمی دانشگاه الزهرا
مسعود قیومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سارا کیانی
حسین کرمی
یادگار کریمی بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، گروه زبان شناسی و زبان انگلیسی
غلامحسین کریمی دوستان دانشگاه تهران
عبدالله کریم زاده گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران
خدیجه کریمی علویجه عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
فاطمه کوشکی سازمان آموزش و پرورش
رامین گلشائی استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه الزهراء
ارسلان گلفام تربیت مدرس
نرگس گنجی گروه عربی دانشگاه اصفهان
راحله گندمکار استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
سید مهدی لطفی هیئت علمی دانشگاه اصفهان
رضوان متولیان نایینی دانشگاه اصفهان
زیرک محجوب
ناهید محمدی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه الزهرا
زینب محمد ابراهیمی جهرمی دانشگاه شهید بهشتی استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ z_mebrahimi@sbu.ac.ir
شیرین محمدزاده دانشگاه الزهرا
افسانه محمدی شاهرخ گروه ترجمه، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بهروز محمودی بختیاری هئیت علمی دانشگاه تهران
زهرا محمودزاده هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
بهرام مدرسی
شهرام مدرس خیابانی معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
گلنار مدرسی قوامی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
روناک مرادی گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی، دانشکده ادبیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
شهاب مرادخانی
سید عبدالحمید میرحسینی دانشگاه الزهرا(س)
آزاده میرزایی
فرامرز میرزایی گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه میرزاابراهیم تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی
وحیدرضا میرزائیان دانشگاه الزهرا
سیده سوسن مرندی دانشگاه الزهرا
مریم مسگرخویی
مریم مشکات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
بتول مشکین فام دانشگاه الزهرا(س)
پونه مصطفوی عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی , گردشگری
حسن علی مصطفوی گرو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
حمیده معرفت دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده‎ی زبان‎ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
بابک معین
نرگس معین
نازلی مقتدایی
آژیده مقدم
فاطمه ملایم عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
حسین ملانظر
وصال میمندی گروه عربی دانشگاه یزد
مجتبی منشی زاده غضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهرزاد منصوری
نرجس منفرد حق التدریسی دانشگاه الزهرا
پریسا مهران تهران، چهارراه فرمانیه، نارنجستان هفتم، کوچه مریم، کوی نیلوفر، پلاک 34، ط سوم
میرسعید موسوی رضوی گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا ناظمیان
هومن ناظمیان هئیت علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه خوارزمی
شیما نبی فر
پانته آ نبی ئیان استادیاردانشگاه علوم و تحقیقات
آرزو نجفیان
سیروس نصراله زاده پژوهشگاه علوم انسانی
علیرضا نظری هیأت علمی
آزاده نعمتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه آموزش زبان انگلیسی، جهرم، ایران
فاطمه نعمتی دانشگاه خلیج فارس، گروه زبان و ادبیات انگلیسی
مهرداد نغزگوی کهن دانشگاه بوعلی همدان
زهره نفیسی هیئت علمی دانشگاه الزهراء
سید علاء نقی زاده مدیر وب سایت عربی خبرگزاری فارس مدرس مدعو گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا
شهرام نقش بندی گروه زبانشناسی همگانی، دانشگاه سمنان
مهدی نیک منش
سپیده نواب زاده شفیعی دانشگاه علامه طباطبایی
عاطفه نوارچی هیئت علمی دانشگاه الزهرا
نوبخت نوبخت
حسین نویدی نیا دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند
ماندانا نوربخش
افتخارالسادات هاشمی
سعدالله همایونی هیئت علمی
فاطمه همتی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور
شهرام همت زاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
هنگامه واعظی گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
انیس وحید زبان پژوهی
رحمان ویسی حصار دانشگاه کردستان
پاکزاد یوسفیان گروه زبان انگلیسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه سیستان و بلوچستان
فاطمه یوسفی راد دانشگاه پیام نور
امیررضا وکیلی فرد هیئت علمی دانشگاه امام خمینی