باسلام و احترام

داور گرامی با تشکر از همکاری شما با نشریه، خواهشمند است انجام داوری نشریه "زبان پژوهی" را در پروفایل   Publons  خود ثبت کنید.

راهنمای ثبت نام در Publons

 

نام داور سمت / سازمان
سید محمدعلی ایازی هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
مرضیه آباد هیئت علمی گروه عربی دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمدرضا ابن الرسول دانشگاه اصفهان
زهرا ابوالحسنی چیمه هیئت علمی پژهشکده سمت
وحیده ابوالحسنی زاده هیئت علمی گروه زبان شناسی. دانشکاه شهید باهنر کرمان
ثمر احتشامی استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی
حوریه احدی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد رحیم احمدی هیئت علمی گروه زبان فرانسه - دانشگاه الزهرا
فریار اخلاقی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری- مدیر گروه زبان و گویش رایج
فائزه ارکان استادیار زبان شناسی دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
امید ایزانلو گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، خراسان شمالی، ایران
علی ایزانلو دانشگاه فردوسی مشهد
ندا ازکیا پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و فرهنگی
مارال آسیایی گروه زبان‌شناسی،دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
هما اسدی دانشگاه اصفهان
الله شکر اسداللهی گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز
سید عدنان اشکوری استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران
جواد اصغری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رضا افخمی عقدا گروه عربی دانشگاه یزد
اسحق اکبریان گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه قم
فاطمه اکبری زاده الزهرا گروه زبان و ادبیات عربی
آرزو امیدواری دانشگاه آزاد یاسوج
فریده امینی پژوهشگر پسادکتری دانشگاه الزهرا
مزدک انوشه
عباسعلی آهنگر دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی بازیار گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
آرمان بختیاری دانشیار گروه فرهنگ زبان های باستانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فهیمه بیدادیان دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم بدخشان دانشگاه کردستان
کاوه بلوری استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی
امید بهبهانی عضو هیئت علمی پژوهشکده زبان شناسی . بخش فرهنگ و زبانهای باستانی . پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عسگر بهرامی بنیاد دایره المعارف اسلامی -
سحر بهرامی خورشید عضو هیأت علمی گروه زبانشناسی/دانشگاه تربیت مدرس
فهیمه پارسائیان هیئت علمی دانشگاه الزهرا
فاطمه پرهام عضو هیئت علمی گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی
محمدرضا پیروز گروه زبان پژوهی دانشگاه قم
خلیل پروینی ضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
رضا پیش قدم دانشگاه فردوسی مشهد
لیلا تاجیک دانشگاه الزهرا
فرشید ترکاشوند هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی گروه زبان و ادبیات عربی
شجاع تفکری رضایی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
نرگس جعفری اصل دانشگاه الزهرا
ناهید جلیلی مرند هیئت علمی دانشگاه الزهرا
بشیر جم عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد
شراره چاوشیان استادیار و عضو هییت علمی گروه فرانسه الزهرا
محمدمهدی حاج ملک استادیار دانشگاه خاتم
زهرا حامدی شیروان استادیار زبان شناسی ـ دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه حبیبی دانشگاه الزهرا
قدرت حسنی استادیار دانشگاه دامغان
سید آیت حسینی استادیار دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
شکوه السادات حسینی پژوهشکده علوم انسانی
فاطمه حسنی جلیلیان حق التدریسی دانشگاه رازی کرمانشاه
سید محمد حسینی معصوم دانشیار زبانشناسی دانشگاه پیام نور
فریده حق بین تهران_دانشگاه الزهرا
انسیه خزعلی رییس دانشگاه الزهرا
غلام حسن خواجوی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه بجنورد
مریم دانای طوس عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان
محمد داودی گروه زبان و ادبیات انگلیسی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دانشگاه حکیم سبزواری
نگار داوری اردکانی مدیر دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی/دانشگاه شهید بهشتی
علی درخشان گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
سعیده دست آموز دانشگاه الزهرا(س)
مصطفی دشتی آهنگر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت
محمد راسخ مهند دانشگاه بوعلی سینای همدان
جلال رحیمیان عضو هیأت علمی بخش زبانهای خارجی و زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز
سپیده رحیم پور دانشگاه آزاد واحد قوچان
آتوسا رستم بیک تفرشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رقیه رستم پور مدیر گروه عربی - دانشکده ادبیات - دانشگاه الزهرا-
سعید رضایی دانشگاه صنعتی شریف، مرکز زبان‌ها و زبانشناسی
والی رضایی دانشگاه اصفهان- زبان شناسی
ابراهیم رضاپور دانشگاه سمنان
سید محمد رضی نژاد دانشگاه محقق اردبیلی
محمدرضا رضوی فرهنگستان ادب فارسی
مرضیه رضوی گروه زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
عادل رفیعی استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه اصفهان
شهلا رقیب دوست استادیار گروه زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
علی روحانی گروه زبان، دانشگاه شهرکرد
رحیمه روح پرور زبانشناسی،ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
بلقیس روشن دانشگاه پیام نور تهران
محمد زیار هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - تهران مرکز
جواد زارع دانشگاه کوثر بجنورد
زهره زرشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
منصوره زرکوب دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان
بهمن زندی دانشیار گروه زبانشناسی، پیام نور تهران
امیر زندمقدم دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی
فرهاد ساسانی گروه زبانشناسی دانشگاه الزهرا
سارا سیاوشی پسادکترا پژوهشگاه زبان
الهه ستوده نما دانشگاه الزهرا
شهره سادات سجادی دانشگاه علامه طباطبایی
بدری سادات سیدجلالی دانشجوی دکترا دانشگاه الزهرا (س)
مسعود سییری استاد واحد علوم تحقیقات. گروه آموزش زبان
زری سعیدی دانشگاه علامه طباطبایی
احسان سعیدزاده دانشجو
گلرخ سعیدنیا دانشگاه آزاد ملار
سید علی اصغر سلطانی دانشگاه باقر العلوم
آرزو سلیمانی دانشگاه الزهرا
فرشید سمائی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
محسن شیرازی زاده دانشگاه الزهرا
ساغر شریفی دانشگاه آزاد واحد کرج
شهلا شریفی دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده شریفی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان-گروه زبان های خارجی
صدیقه شرکت مقدم عضو هیئت علمی گروه فرانسه دانشگاه علامه طباطبائی
منصور شعبانی دانشگاه گیلان
حمید رضا شعیری دانشیار گروه زبان فرانسه دانشگاه تربیت‌مدرس، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.
ایفا شفایی دانشگاه تهران - حق التدرسی
زهرا شفیعی حق التدریس دانشگاه علوم پژشکی دانشگاه تهران
مریم شفقی گروه زبان روسی دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
وحید صادقی 'گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی
رضامراد صحرایی دانشیار گروه زبان‏شناسی و مدیر هسته پژوهش‏های بنیادی برای توسعه آموزش زبان فارسی به خارجیان: دانشگاه علامه طباطبائی
اسماعیل صفائی اصل آموزش و پرورش
سهیلا صلاحی مقدم دانشگاه الزهرا
مرضیه صناعتی هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و معاون پژوهشکده
علی ضیغمی عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
مهناز طالبی دستنایی گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
امید طبیب زاده گروه زبان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
حیات عامری دانشگاه تربیت مدرس
شاکر عامری دانشگاه سمنان
آزیتا عباسی دانشگاه الزهرا
زهرا عباسی عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
سپیده عبدالکریمی دانشگاه شهید بهشتی
مینا عربی حق التدریس دانشگاه الزهرا
زینه عرفت پور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محبوبه علیاری شوره دلی عضو هیات علمی گروه زبان روسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
علی علیزاده دانشیار گروه زبان شناسی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد - ایران
بتول علی نژاد دانشگاه اصفهان
محمد عموزاده اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده زبان، گروه زبانشناسی
مریم السادات غیاثیان دانشگاه پیام نور
ابوالقاسم غیاثی زارچ گروه آموزش زبان فارسی، مرکز آموزش زبان فارسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
افسانه غریبی بنیاد سعدی
مهبد غفاری استاد زبان و فرهنگ فارسی
مهبود فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
فتحیه فتاحی زاده دانشگاه الزهرا. دانشکده الهیات
جلیل فتحی دانشگاه کردستان
سمیه فتحعلی دانشگاه الزهراء
فائزه فرازنده پور عضو هیئت علمی گروه زبان شناسی- دانشگاه علوم و تحقیقات- تهران - ایران
زهرا فرید دانشگاه الزهرا
جاوید فریدونی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - دپارتمان زبان انگلیسی
نسرین فقیه ملک مرزبان گروه ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
مسعود فکری گروه ادبیات دانشگاه تهران
سیداحمدرضا قائم مقامی استاد دانشگاه تهران. گروه فرهنگ و زبان های باستانی
فریبا قطره عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
مینا قندهاری زبانشناسی، الزهرا
مسعود قیومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سارا کیانی دانشگاه الزهرا
یادگار کریمی بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، گروه زبان شناسی و زبان انگلیسی
غلامحسین کریمی دوستان دانشگاه تهران
عبدالله کریم زاده گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران
خدیجه کریمی علویجه عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
فاطمه کوشکی سازمان آموزش و پرورش
محمودرضا گشمردی دانشگاه تربیت مدرس
رامین گلشائی استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه الزهراء
ارسلان گلفام تربیت مدرس
نرگس گنجی گروه عربی دانشگاه اصفهان
راحله گندمکار استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
سید مهدی لطفی هیئت علمی دانشگاه اصفهان
رضوان متولیان نایینی دانشگاه اصفهان
ناهید محمدی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه الزهرا
زینب محمد ابراهیمی جهرمی دانشگاه شهید بهشتی
شیرین محمدزاده دانشگاه الزهرا
افسانه محمدی شاهرخ گروه ترجمه، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بهروز محمودی بختیاری هئیت علمی دانشگاه تهران
بهرام مدرسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مرکزی
شهرام مدرس خیابانی معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
گلنار مدرسی قوامی دانشگاه علامه طباطبائی
روناک مرادی گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی، دانشکده ادبیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
شهاب مرادخانی دانشگاه رازی کرمانشاه
سید عبدالحمید میرحسینی دانشگاه الزهرا(س)
آزاده میرزایی گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
فرامرز میرزایی گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه میرزاابراهیم تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی
وحیدرضا میرزائیان دانشگاه الزهرا
سیده سوسن مرندی دانشگاه الزهرا
مریم مسگرخویی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مریم مشکات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
بتول مشکین فام دانشگاه الزهرا(س)
پونه مصطفوی عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی , گردشگری
حسن علی مصطفوی گرو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
حمیده معرفت دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده‎ی زبان‎ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
بابک معین
نازلی مقتدایی شهید بهشتی
فاطمه ملایم عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
وصال میمندی گروه عربی دانشگاه یزد
مجتبی منشی زاده دانشگاه علامه طباطبایی
نرجس منفرد حق التدریسی دانشگاه الزهرا
میرسعید موسوی رضوی گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا ناظمیان دانشگاه علامه طباطبائی
هومن ناظمیان هئیت علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه خوارزمی
فاطمه نامی گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه امیرکبیر
شیما نبی فر دانشگاه الزهرا
پانته آ نبی ئیان استادیاردانشگاه علوم و تحقیقات
پریسا نجفی گروه زبان شناسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ دانشگاه شیراز/شیراز/ایران
سیروس نصراله زاده دانشیار گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی پژوهشکده‌ی زبان‌شناسی |زوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علیرضا نظری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
آزاده نعمتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه آموزش زبان انگلیسی، جهرم، ایران
فاطمه نعمتی دانشگاه خلیج فارس، گروه زبان و ادبیات انگلیسی
مهرداد نغزگوی کهن دانشگاه بوعلی همدان
زهره نفیسی هیئت علمی دانشگاه الزهراء
سید علاء نقی زاده مدیر وب سایت عربی خبرگزاری فارس مدرس مدعو گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا
شهرام نقش بندی گروه زبانشناسی همگانی، دانشگاه سمنان
مهدی نیک منش دانشگاه الزهرا
سپیده نواب زاده شفیعی دانشگاه علامه طباطبایی
عاطفه نوارچی هیئت علمی دانشگاه الزهرا
حسین نویدی نیا دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند
ماندانا نوربخش دانشگاه الزهرا
افتخارالسادات هاشمی الزهرا
سعدالله همایونی دانشگاه تهران
فاطمه همتی دانشیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور
شهرام همت زاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
هنگامه واعظی گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
انیس وحید زبان پژوهی
رحمان ویسی حصار دانشگاه کردستان
پاکزاد یوسفیان گروه زبان انگلیسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه سیستان و بلوچستان
فاطمه یوسفی راد دانشگاه پیام نور
امیررضا وکیلی فرد هیئت علمی دانشگاه امام خمینی