وب سایت  نشریه خوش آمدید

 برای برقراری ارتباط با دفتر مجله  روزهای شنبه ی هر هفته روزهای زوج ساعت 12-9 با شماره تلفن 85692910 -021 تماس حاصل فرمایید در ضمن  از طریق ایمیل مجله zabanpazhuhi@alzahra.ac.ir  امکان  پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران وجود دارد. باتشکر/ دفتر مجله زبان پژوهی دانشگاه الزهراء(س)

به اطلاع نویسندگان محترم مقاله های مجله زبان پژوهی می رسانداز تاریخ 24/4/93 ضروری است (پس از دریافت ایمیل مجله مبنی بر قابل داوری بودن مقاله)،بابت هزینه داوری باورود به پروند ی مقاله از طریق کلیک روی کد مقاله که خدمتتان ارجاع داده شده است و به صورت آن لاین مبلغ 150000 تومان به حساب 4001071203008752 بانک مرکزی به شناسه 393071282114700000100441300444 واریز گردد.  با تشکر

  برای چاپ  نیز (پس از دریافت ایمیل مجله مبنی بر قابل داوری بودن مقاله)، باورود به پروند ی مقاله از طریق کلیک روی کد مقاله که خدمتتان ارجاع داده شده است و به صورت آن لاین مبلغ 150000 تومان  به حساب 4001071203008752 بانک مرکزی به شناسه 393071282114700000100441300444 واریز گردد.  با تشکر

 بدیهی است تاخیر در پرداخت، نخست منجر به تاخیر در ارسال برای داوران و در گام بعدی سبب حذف از چرخه پذیرش مقاله خواهد شد.

 شرایط پذیرش مقاله

مقاله‌های تحقیقاتی که حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان بوده، از ارزش علمی برخوردار باشد، برای بررسی و چاپ پذیرفته خواهد شد.

مقاله‌های ارسال‌شده قبلاً در مجله دیگری چاپ نشده باشد و یا هم‌زمان به مجله دیگری ارسال نشود.

مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نویسنده است.

هیئت تحریریه در رد یا قبول و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.

چاپ مقاله‌ها و تقدّم و تأخّر آن‌ها مشروط به بررسی و تأیید هیئت تحریریه مجله است.

 نحوۀ پذیرش مقاله

‏فصلنامة علمی- پژوهشی زبان‌پژوهی، مقاله­ های تحقیقی که حاصل پژوهش اصیل و رویکرد تحلیلی در‏حوزه ­های مختلف مطالعاتی با‏ محور زبان و موضوع‏ های مرتبط با آن باشند، می­ پذیرد. بدیهی است مقاله‏ ها پس‏از مرحلۀ داوری، به چاپ خواهد رسید. هم‌چنین از نقد و بررسی مستند و مستدل مقاله‏ ها و کتاب­هایی که در‏حوزه­ های یادشده منتشر شده است، استقبال می­ شود.

 ویژگی­های مقاله‏ های مورد پذیرش

- مقاله‏ ها باید به زبان فارسی نوشته شده باشند.

- مقاله ها باید حاصل تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) باشند، در نشریة دیگری منتشر نشده باشند و تا وقتی که داوری آنها در این مجله به پایان نرسیده است، به مجلة دیگری ارسال نشوند.

- در صفحه‌ای جداگانه، عنوان مقاله، نام نویسنده (یا نویسندگان) ، مرتبة علمی، دانشگاه محل تدریس و ‏یا تحصیل و نشانی پستی و نیز نشانی الکترونیک سازمانی نویسنده (یا نویسندگان) درج شود و نویسندة مسئول مکاتبات نیز مشخص گردد.

- مقاله باید به‌ترتیب شامل این بخش‏ها باشد: عنوان (حد‏اکثر پانزده کلمه)؛ چکیدة فارسی (حداکثر 250 کلمه، شامل بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌های پژوهش)؛ واژه­ های کلیدی (حداکثر هشت واژه)؛ مقدمه (شامل موضوع مقاله و بیان صریح مسئلة پژوهش، پیشینه‌ای کاملاً مرتبط با تحقیق، مبانی نظری و تصویری کلی از ساختار مقاله)؛ پیکرة اصلی مقاله؛ بحث و نتیجه­ گیری؛ فهرست منابع.

- متن مقاله با قلم Bzar و شمارۀ 13 نوشته شود و در‏قالب برنامة word تنظیم و از‏طریق سامانة مجلهhttp://journals.alzahra.ac.ir ارسال شود.

- هر مقاله باید دارای چکیدة گسترده انگلیسی باشد.( مشاهده شیوه تنظیم چکیده گسترده انگلیسی)

 - حجم مقاله با‏ احتساب تمام اجزای آن نباید بیشتر از 22 صفحه باشد.

- بخش‌های مختلف مقاله باید دارای شمارة جداگانه باشند. بدیهی است مقاله با بخش 1 که به مقدمه اختصاص دارد، شروع  می­شود. زیر‏بخش‌های هر مقاله نباید از سه لایه بیشتر باشد؛ مثلاً به‏ صورت 1.  ،  1.1.  ، 2.1. ، 1.2.1.   

 از بخش‌بندی و عنوان‌بندی به سبک پایان‌نامه‌ها خودداری شود.

- عنوان هر بخش اصلی و زیربخش­ها باید با یک سطر سفید از بخش قبل، جدا و سیاه (بُلد) نوشته شود. سطر اول ذیل هر زیر بخش، بر خلاف سطر اول پاراگراف‌های دیگر، نباید با تورفتگی آغاز شود.

- در آوا­نویسی داده­ های مربوط به زبان و‏یا گویشی ناآشنا از قلم IPA  نسخة Doulus Sil  استفاده شود.

- مثال‌هایی که به‌صورت بند یا جمله ارائه می‌شوند، در خارج از پاراگراف به صورت مسلسل شماره‌گذاری شوند و ارجاع به نمونه‌ها با ذکر شمارة آنها صورت گیرد؛ مانند:

1. الف) علی صبح امروز دیر به سر کار آمد.

    ب) علی صبح دیروز دیر به سر کار آمد.

    پ) علی صبح فردا دیر به سر کار خواهد آمد.

 پانوشت‌ها:

- معادل لاتین واژه ­های تخصصی با قلم Times New Roman با شمارۀ قلم 10، به ‏صورت پا‏نوشت درج شود. هم‌چنین مطالب توضیحی‌ای که باید خارج‏از متن درج شوند، در پا‏نوشت بیایند. به‌جز اسامی خاص و نام اصول مطرح‌شده، سایر پانوشت­های لاتین با حرف کوچک آغاز شوند.

- شمارة پانوشت‌ها در هر صفحه از شمارة یک آغاز شود و به‌صورت مسلسل نباشد.

- چنانچه نویسنده (یا نویسندگان) در تهیة مقاله از منابع مالی سازمان یا نهاد‏هایی خاص استفاده کرده­اند و‏یا قصد تشکر از کسانی را دارند که در نگارش مقاله از آنان یاری گرفته­ اند، باید در اولین پا‏نوشت، این مطلب را ذکر کنند. برای مشخص کردن این پا‏نوشت از علامت ستاره استفاده شود. لازم است آدرس پست الکترونیک نویسنده (یا نویسندگان) برای مراجعة خوانندگان نوشته شود.

 شکل‌ها و جدول‌ها:

- در تهیة نمودار‏ها و امثال آن، از ابزار‏هایی مانند Draw، Table و Equation در محیط word استفاده شود تا هنگام تنظیم آنها در نسخة نهایی، مشکلی پیش نیاید.

- تمام نمودارها، منحنی‌ها، شکل‌ها و نقشه‌ها ذیل عنوانی واحد به‏نام «شکل» درج شود و عنوان شکل‌ها زیر آنها بیاید. عنوان جدول هم باید بالای آن درج شود. شماره‌‌های جدول‌ها و شکل‌ها به‌تفکیک و به‌صورت پیاپی باشد؛ مثال: جدول 1: جدول 2:   شکل 1:  شکل 2: . عنوان جدول‌ها و شکل‌ها و مطالب داخل آنها و نیز ضمیمه‌ها با قلم Bzar و شمارۀ 11 نوشته شود.

 ارجاعات:

 - ارجاعات داخل مقاله در مورد منابع لاتین و غیرلاتین به انگلیسی و با تاریخ میلادی مشخص شوند؛ مانند (Chatzisavvas, 1999, p. 28; Anvari, 2002, p. 24).  در صورتی که تعداد مؤلفان بیش از دو نفر باشند، تنها نام خانوادگی نویسندة اول ذکر شده و از عبارت «و همکاران» استفاده ‌شود؛ مانند: (Quirk  et al., 1985).

- نقل‌قول‌های مستقیم بیش ‏از سه سطر (چهل واژه) باید به‌صورت جدا از متن اصلی و با 5/1 سانتی‌متر فاصلۀ بیشتر از حاشیه سمت راست، یک شما‌ره ریز‏تر از قلم متن و بدون گیومه تنظیم شود. ارجاع نقل‌قول هم با ذکر نام نویسنده، سال انتشار اثر، و شمارة صفحه‌ای که نقل‌قول از آن ذکر شده است،  در پایان مطلب نوشته شود.

 فهرست منابع:

فهرست منابع شامل دو فهرست باشد:

 الف. یک فهرست منابع فارسی و عربی (در این منابع، نام نویسنده به‌طور کامل ذکر شود و از نوشتن حرف اول نام نویسنده خودداری شود)

ب. یک فهرست منابع فارسی و عربی به زبان  انگلیسی با تاریخ میلادی به همراه منابع لاتین. این سه فهرست در قالب یک فهرست با ترتیب الفبایی تنظیم شوند (برای ترجمة منابع فارسی و عربی، حتماً از صورت انگلیسی ثبت­شده در پایگاه­های اطلاعاتی موجود استفاده شود و از ترجمة شخصی پرهیز گردد. به عبارت دیگر، در مورد مقاله‌ها، با مراجعه به چکیدة انگلیسی، عنوان ثبت‌شدة مقاله و نویسنده استخراج شود؛ در مورد کتاب‌ها، از صورت انگلیسی درج‌شده در پشت کتاب مورد نظر استفاده شود، و در مورد پایان‌نامه‌ها، از صورت انگلیسی درج‌شده در پشت پایان‌نامه استفاده شود.)؛ مانند:

Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]

Atkins, B.T.S. & Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: Oxford University Press.

 روش ارائه اطلاعات در مورد هر منبع به شکل زیر است:

کتاب:

Collier, A. (2008). The world of tourism and travel. New Zealand: Pearson Education New Zealand

  مقاله:

Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 13 (6), 578-583

 مقاله در مجموعه‌مقالات یا فصلی از کتاب:

Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 13(6), 578-583

 پایان‌نامه:

Johnson, S. (2013). Style strategies (Master’s thesis)/(PhD Dissertation). UCOL, Whanganui School of Design, Whanganui, New Zealand

 وبگاه­ های اینترنتی:

Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & Brotherton, A. (2009). Living with type 1 diabetes: Perceptions of children and their parents. Journal of Clinical Nursing,18(12), 1703-1710. Retrieved from

        <http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0962-1067>

  روش ثبت DOI به شکل زیر باشد:

Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 13 (6), 578-583.

doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007

 - چنانچه در متن مقاله به آثار نویسنده‌ای با سال انتشار مشترک و یکسان ارجاع داده می‌شود، در بخش منابع، با حروف الفبا (زرین‌کوب، (1377الف)؛ زرین‌کوب،( 1377ب)) از هم متمایز شود و به همان صورت هم در متن ارجاع داده شود (Zarrinkoub, 1999a, 1999b).

- چنانچه اثری در فهرست منابع بیش از یک سطر را به خود اختصاص می­دهد، سطر دوم به بعد با یک سانتیمتر تورفتگی ادامه یابد.

 - لطفاً حداقل یک ارجاع به مقالات قبلی منتشرشده در مجلة زبان پژوهی داده شود.

- شیوة نگارش مطابق با آخرین ویراست دستور خط فرهنگستان زبان و ادب جمهوری اسلامی ایران باشد.- چاپ مقاله منوط به تأیید هیئت داوران است.

- مجله از پذیرفتن مقاله‌هایی که مطابق با شیوه‌نامه نوشته نشده باشند، معذور است.