نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا

2 گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

درپی پیشرفت نظریه‏ های جدید یاد‏گیری‏ در سطح جهان، متخصصان تعلیم و تربیت و نیز معلمان و استادان این رشته به آزمودن و بررسی روش‏ها‏ی نوین در کلاس درس علاقه‏مند هستند. به ‏نظر می‏رسد از‏میان همۀ روش‏ها‏ی نوین آموزش و ارزش‏یابی‏، کار‏پوشه‏ به‏عنوان یک روش یاد‏گیری‏ سازندگی ‏گرا در تقویت جنبه ‏های گوناگون یاد‏گیری‏، مورد توجه واقع شده است. هدف از این تحقیق، بررسی میزان تأثیر روش ارزش‏یابی‏ کار‏پوشه‏ بر مهارت خواندن و درک مفاهیم زبان دوم در دانشجویان دانشگاه می‏باشد. شرکت‏ کنندگان در آزمون، دو گروه از دانشجویان مقطع کارشناسی رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی هستند. بررسی نتایج آماری علاوه‏بر بررسی محتوایی مصاحبۀ انجام‏شده، بیانگر آن است که درست‏کردن کار‏پوشه‏ با محتوای نمودار‏های مفهومی برای دانشجویان مفید می‏باشد. نتایج این تحقیق، استفاده از کار‏پوشه‏ را به‏عنوان ابزاری آموزشی برای پیش‏برد فرایند‏ یاد‏گیری‏ و تقویت مهارت خواندن و درک مطلب، و نیز افزایش سطح علمی دانشجویان پیشنهاد می‏کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Upgrading reading comprehension skill level of EFL students via assessment of portfolio by drawing concept maps

نویسندگان [English]

  • Zohreh Nafissi 1
  • Mehdi Nowrouzi 2

1 alzahra university

2 Alameh Tabatabai University

چکیده [English]

By advancement of learning theories throughout the world, educationalists, teachers and researchers in this field are willing and eager to test new approaches in the classroom. Among all the new theories of teaching and assessment, it seems that portfolio as a constructivist learning approach has gained popularity in reinforcing different aspects of learning. This research aims to investigate the effect of portfolio assessment on university students’ L2 reading comprehension. The participants included two groups of BA students majoring in English Literature. The results of statistical analysis and content analysis of semi structured oral interview revealed that constructing portfolios with concept maps as their artifacts has been useful for students. The result of this research suggests the use of portfolio as learning instrument in the advancement of learning process and empowering reading comprehension skill, in addition to increasing content knowledge of the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • portfolio assessment
  • concept map
  • Reading comprehension