نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 گروه زبان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده

صفحة قدردانی و سپاس، معمولاً بخشی کوتاه از یک پایان‌نامه یا رسالۀ دانشگاهی است که در آن، دانشجو از افرادی مانند استادها، اعضای خانواده، دوستان و همکاران و نهادهایی مانند کتابخانه، دانشکده، گروه و یا شرکت‌ها و نهادهای غیردانشگاهی قدردانی و سپاس‌گزاری می‌کند. بر پایة انگارۀ نظری هایلند (Hyland, 2004) سه مرحلۀ تأمل، سپاس و اطلاع در متن‌های قدردانی پایان‌نامه‌های دانشگاهی به کار می‌رود. در پژوهش حاضر، 240 متنِ قدردانی و سپاس از 120 پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد و 120 رساله دکتری از شش رشتة علوم سخت (کامپیوتر، مهندسی برق، زیست‌شناسی) و علوم نرم (مدیریت، حسابداری، زبان‌شناسی) استخراج و  بررسی شده‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گسترده‌ترین متن‌های تقدیر در رشتۀ زبان‌شناسی همگانی (با 6340 واژه)، و کوتاه‌ترین متن‌های تقدیر در رشتۀ حسابداری (با 3804 واژه) نگارش شده‌اند. یافته‌های پژوهش، به طور کلی نشان‌دهندة آن است که در متن‌های قدردانی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ایرانی نیز مرحله‌ها و گام‌های الگوی هایلند دنبال می‌شود، با این تفاوت عمده که در 50 درصد از متن‌های فارسی، دانشجویان از خداوند نیز سپاس‌گزاری کرده‌اند. این در حالی است که هایلند چنین مرحله یا گامی را در انگارة 2018 خود در نظر نگرفته است. با بررسی صفحة قدردانی در رشته‌های گوناگون، مشاهده شد که دانشجویان رشته‌های علوم انسانی در مقایسه با رشته‌های علوم پایه و مهندسی، متون تقدیر طولانی‌تری نوشته‌اند. همچنین فراوانی سپاس از نهادهای غیردانشگاهی مانند آزمایشگاه‌ها، مراکز تولیدی و تجاری در رشته‌های علوم پایه و مهندسی بیشتر است. با توجه به متغیر مقطع تحصیلی نیز دریافتیم که دانشجویان دورة دکتری نسبت به دانشجویان کارشناسی‌ارشد، متن‌های قدردانی گسترده‌تری نوشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The structure and discourse analysis of acknowledgments in Persian M.A. and Ph.D. dissertations

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Gholi Famian 1
  • Yaghoub Naebi 2

1 Department of Linguistics and Foreign Langiages, Payame Noor University

2 Department of Linguistics, Islamic Azad University, Ahar Branch

چکیده [English]

An M.A. M.S. or Ph.D. thesis is a written report of an organized research conducted by a post-graduate university student to receive an academic degree. In spite of the variation in structure and tone of theses, some sections of these reports are well-established and somehow fixed. One initial section of theses is the acknowledgement page, a usually short section where the student thanks his or her supervisor(s), advisor(s), family, friends, colleagues as well as institutions such as libraries, faculties, departments, and/or companies and non-academic centers. This section enjoys a double opposite nature. While it is included in an academic and thereby formal text, it usually violates the essential patterns of such texts as writers tend to be personal and emotional in rendering their gratitude.
Academic disciplines are usually divided into hard and soft sciences. The differences between these two scientific endeavors are discussed by scholars of philosophy, sociology as well as linguistics. Discourse analysts have paid attention to these two paradigms through similarities and differences of texts written in hard and soft sciences. The acknowledgement section of theses in both hard and soft sciences has been investigated by scholars and Hyland’s (2004) model is regarded as the most cited theoretical framework. Following Hyland’s model, the present study addresses the following questions;
(1)    Do acknowledgement patterns in Iranian M.A., M.S. and Ph.D. theses support those reported in Hyland (2004)?
(2)    Are acknowledgement patterns in Iranian M.A. and M.S. theses different from those in Ph.D. theses? 
(3)    Are acknowledgement patterns in Iranian post-graduate theses different in hard and soft sciences?         
To answer these questions, 240 acknowledgements have been collected from 120 M.A. dissertations and 120 Ph.D. theses from six hard sciences (computer science, electrical engineering, and biology) and soft sciences (management, accounting, and linguistics). The collected data were limited to postgraduate students and therefore reports prepared by undergraduate students in some universities were not included in the corpus of study. It should be mentioned that in selecting the thesis, features such as the number of pages, the grade of thesis, the level of advisor or reader were not taken into account. The acknowledgement sections have been extracted from theses presented in 16 universities from which Tabriz University (48 cases), Islamic Azad University of Ahar (47), Tehran University (40), Ferdowsi University in Mashad (16), Tarbiat Modares University (13), Shahid Beheshti University (13), Esfahan University (12), Islamic Azad University of Tabriz (12) have had larger shares.
The whole corpus contained 29431 words and while the general linguistics acknowledgements topped with 6340 words, the lowest number of words was counted in accounting as 3804. The number of words could be evaluated with regard to other variables, too. For example, it was revealed that the acknowledgement section in soft sciences is longer than that of hard sciences. It was also noticed that the level of students was significant as compared with M.A. or M.S. students, Ph.D. candidates had written longer texts (2913 more words) in rendering their gratitude. The gender variable played no significant role here as female students used just 205 words more than their male peers. The longest acknowledgement (with 312 words) was written by a female Ph.D. candidate in general linguistics, and the shortest one was prepared by a male Ph.D. candidate in biology (with 13 words).
Considering Hyland’s (2004) model which includes three moves, i.e. (1) reflecting, (2) thanking and (3) announcing, it was shown that the structure of Iranian students’ acknowledgments  is quite compatible with the Hyland model, with the significant difference that in 50 percent of the Persian acknowledgements, students have thanked God while no such move or step is considered in Hyland’s framework.
From the disciplinary perspective, it was shown that there are no significant differences in hard and soft sciences as far as Move 1 (reflecting) and Step 2-2 (thanking advisors and readers) are concerned. The main difference was witnessed in Step 2-1 (presenting participants) and Step 2-4 (thanking for moral support) as in sub-corpus of humanities (soft sciences), writers have paid more attention to their family and friends. On the contrary, in Step 2-3 (thanking for resource) the situation is the opposite as hard science students have referred to and thanked factories, laboratories as well as manufacturing and financial institutions. The trend seems reasonable since most studies in hard sciences are typically conducted through close collaboration with non-academic centers.  
     Although this study has been a descriptive one, the findings could provide a framework for preparing a manual for writing dissertation acknowledgements. It is recommended that the specific guidelines of this genre are exposed to students. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • gratitude genre
  • dissertation
  • Discourse analysis
  • Hyland model

توتونچی، مجتبی (1392). اثرات یکپارچه‌سازی زنجیره تأمین و جهت‌گیری بازار بر عملکرد شرکت، شواهدی از شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه تبریز.

حسینی، آسیه (1393). ارتباط موتاسیون AS2 و پلی مورفیسم s8858T/C با پاسخ به درمان اینترفرونی در بیماران مبتلا به عفونت هپاتیت CT . پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.

حیدریان، بهنام (1389). بررسی تأثیر ساختار صنعت بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه تبریز.

زارع، جواد و زهرا کیوانلو شهرستانکی (1397). «ارائه‌های علمی انگلیسی و فارسی: بررسی چگونگی تفکیک مطالب مهم از کم‌اهمیت در پیکره‌های سخن و بیس». زبان‌پژوهی. دورة 10. شمارة 26. صص 25-44.

زارع، جواد، عباس اسلامی راسخ و عزیزالله دباغی (1396) «این نکته‌ای که من می‌خوام اینجا دقت کنید»: برجسته کردن  نکات مهم در ارائه‌های علمی فارسی». زبان‌پژوهی. دورة 9. شمارة 23. صص 79- 103.

 سبحانیان، حمید (1389). بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی، پروتئومیکی و متابولیکی گیاه هالوفیت (Poaceae)Aeluropus lagopoides القا شده با تنش شوری. رسالۀ دکتری. دانشگاه تهران.

صدیق ضیابری، رویا (1388). تجزیه و تحلیل نفی در زبان فارسی معاصر: رویکردی نحوی و کلامی. رسالۀ دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.

 علیزاده، علیرضا (1392). بهبود عملکرد شبکه‌های تطبیقی افزایشی بکارگیری روش ضریب گام متغیر با زمان. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.

فرزان‌یار، زهرا (1391). توسعه الگوریتم‌های کشف مجموعه اقلام مکرر به محیط‌های همتا به همتا بزرگ مقیاس با نگرش جریانی بودن داده. رسالۀ دکتری. دانشگاه علم و صنعت ایران.

 

Al-Ali, M. N. (2004). Conveying academic and social identity in graduate dissertaton acknowledgements. Paper presented at The Fifth International Conference of the European Association of Language for Specific Purposes, Zaragoza, Spain.

Alemi, M. & Rezanejad, A. (2016). The generic structure of acknowledgements in Persian dissertations. The Journal of Teaching Language Skills (JTLS). 7 (4), 1-28.

Alizadeh, A. (2013). Improvement of performance of adaptive networks using the method of variable rate coefficient with time. (Master thesis), Islamic Azad University, Ahar Branch, Ahar, Iran [In Persian].

Chan, T.H.T. (2015). A corpus-based study of the expression of stance in dissertation acknowledgements. Journal of English for Academic Purposes. 20, 176-191.

Dahl, E. (2010). On Acknowledgement and Cavell's unacknowledged theological voice. The Heythrop Journal. L1, 931-945.

Farzanyar, Z. (2012). Developing algorithms for discovering repeated sets of collections into peer-to-peer environments to scale-up counterparts with data streaming attitudes. (Ph.D. Dissertation), Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran [In Persian].

Giannoni, D.S. (2002). Worlds of gratitude: A contrastive study of acknowledgement texts in English and Italian research articles. Applied Linguistics. 23(1), 1-31. 

Heydarian, B. (2010). Investigating the impact of industry structure on corporate social responsibility: Evidence from accepted companies in Tehran Stock Exchange. (Master Thesis). Tabriz University, Tabriz, Iran [In Persian].

Hosseini, A. (2013). Association of AS2 mutation and s8858T / C polymorphism with response to interferon treatment in patients with hepatitis CT infection. (Master Thesis). Islamic Azad University, Ahar Branch, Ahar, Iran [In Persian].

Hyland, K. (2004). Graduates' gratitude: the generic structure of dissertation acknowledgements. English for Specific Purposes, 23, 303-324.

Mohammadi, M. J., & Hekmatshoar Tabari, B. (2013). Politeness in Persian and English dissertation acknowledgements. Theory and Practice in Language Studies, 3 (8), 1473-1478.

Mohammadi, M.J. (2013). Do Persian and English dissertations acknowledgements accommodate Hyland's model: a cross-linguistic study. International Journal of Academic Research in Business and social sciences, 3(5), 534-547.

Scrivener, L. (2009). An explanatory analysis of history students' dissertation acknowledgements. Journal of Academic Librarianship, 35, 241-251.

Sedigh Ziabari, R. (2009). The analysis of negation in contemporary Persian language: a syntactic and discourse approach. (Ph.D. Dissertation), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran [In Persian].

Sobhanian, H. (2010). Investigation of physiological, proteomic and metabolic responses of Auluropus lagopoides holofite (Poaceae) plant induced by salt stress. (Ph. D Dissertation), Tehran University, Tehran, Iran [In Persian].

Swales, J. (1996). Occluded genres in the academy: the case of submission letter'. In. E. Ventola & A. Mauranen (Eds.) Academic writing: intercultural and textual issues (pp. 45-58). Amsterdam: John Benjamins.

Toutounchi, M. (2012) Impacts of supply chain integration and market orientation on firm performance: evidence from manufacturing companies in the industrial city of Shahid Salimi. (Master Thesis). Tabriz University, Tabriz, Iran [In Persian].

Yang, W. (2012). A genre analysis of PhD dissertation acknowledgements across disciplinary variations. LSP, 3(2), 51-70.

Zare, J., & Kivanlo shahrestanak, Z. (2018). English and Persian  academic lectures: A corpus-driven investigation of distinguishing between important and unimportant information in SOKHAN and BASE corpora, Zabanpazhuhi, 10 (26), 25-44 [In Persian]. 

Zare, J., Eslami-Rasekh, A., & Dabaghi, A (2017). 'The point I want you to note is': Marking importance in Persian academic lectures. Zabanpazhuhi, 9 (23), 79-103 [in Persian].