نویسنده

هیئت علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

    دستاوردهای رویکرد ارتباطی در بهره‌وری بیشتر واحد مکالمه     عاطفه نوارچی [1]     تاریخ دریافت:20/7/91   تاریخ تصویب:26/8/92     چکیده   واحد دانشگاهی مکالمه با توجه به زمان بسیار محدود و تعداد زیاد دانشجو در یک کلاس، برای حصول نتیجه، برنامه‌ای بسیار دقیق و حساب‌شده می‌طلبد. در واقع، این واحد درسی بر خلاف آنچه گاهی تصور می‌شود تنها زمانی برای تمرین صحبت به زبان خارجه نیست بلکه فرصت ایجاد و تقویت یک سری عادت‌های زبانی و آموزشی در میان دانشجویان و ارائه راهکارهایی است که باید در سایر واحدهای درسی تمرین و دنبال شود. با الهام از رویکرد ارتباطی، اتخاذ برنامه‌ای دقیق بر اساس اولویت‌های آموزشی این واحد، با به‌کارگیری فنونی مانند کار گروهی و انجام «کار» و فعالیت‌های معنادار به‌عنوان تمرین که غالباً به‌صورت گروهی انجام می‌شود و گسترش فعالیت‌ها به خارج از محیط کلاس و عوامل آن، می‌توان بازدهی این واحد را چندین برابر کرد و از نتایج مطلوب آن در دیگر کلاس‌ها استفاده نمود.     واژه‌های‌کلیدی: کار گروهی، کار، فعالیت معنا‌دار، تعامل، نقش مدرس، منابع واقعی زبان، توانایی بیان     [1] استادیار و عضو هیئت علمی گروه زبان و مترجمی فرانسه دانشگاه الزهرا (س)؛ a.navarchi@alzahra.ac.ir

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Communicative Approach Revisited: Learning Oral expression and Mor

نویسنده [English]

  • Atefeh Navarchi

Alzahra University

چکیده [English]

    The Communicative Approach Revisited: Learning Oral expression and Mor     Atefeh Navarchi [1]       Received: 2012/10/11   Accepted: 2013/11/17       Abstract   The university French language conversation course, given limited time and the high number of students, requires an accurate program to be able to reach its objectives. Indeed this course, contrary to preconceived ideas, is not only one space to practice the oral expression of the language to be learnt, but it actually is an opportunity to create and improve a series of linguistic and didactic habits in students. Furthermore, learning strategies which have to be followed and applied in other university courses, will be presented in this course. Being inspired by the communicative approach, this article will suggest leading group activities and moving towards tasks which will extend beyond time and the Previous conventional space.     Keywords: Communicative Aopproach, Conversation Courses, French, Oral expression, Strategies       [1] Assistant Professor, French Dept; Faculity of Literature, Alzahra University, a.navarchi@alzahra.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communicative Aopproach
  • Conversation Courses
  • French
  • Oral expression
  • Strategies