نویسندگان

1 استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)؛

2 کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع)؛

چکیده

        بررسی نشانه‏شناختی عناصر دینی   در فیلمِ نشانه‏ها اثر شیامالان     سید علی‏اصغر سلطانی [1]   بنت‏الهدی بنایی [2]     تاریخ دریافت: 1/3/1390   تاریخ تصویب: 28/11/1391     چکیده   استفاده از نشانه‏ها برای بیان اندیشه‏ها و القای عقاید به مخاطب، روشی است که بشر از آغاز، با آن مأنوس بوده است. نشانه­ها به‏سبب بهره‏گیری از معانی ضمنی، امکان بازنمایی غیرمستقیم پیام را ایجاد می­کنند و بدین صورت، سبب اثر‏گذاری عمیق­تر و طولانی­تر پیام بر ذهن مخاطبان می‏شوند. شناخت این شیوه، به کارگزاران رسانه امکان می­دهد پیام­های دینی را جذاب‏تر و با عمق و اثرگذاری بیشتر، به مخاطبان عرضه کنند. نشانه­ها دارای لایه­های معنایی‏ای مختلف هستند؛ بنابراین، به‏منظور نفوذ به درون این لایه­ها برای کشف معانی ضمنی نشانه­ها و بررسی نقش آن‏ها در بازنمایی عناصر دینی به‏ویژه در رسانۀ پر‏مخاطب فیلم، تحلیل آن‏ها ضروری است. در این پژوهش کوشیده‏ایم از‏منظری نشانه­شناختی، فیلم نشانه­ها را تحلیل کنیم. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد در این فیلم، از حجمی گسترده از نشانه­های دارای بار معنایی دینی استفاده شده است.     واژه‏های کلیدی: بازنمایی، عناصر دینی، تحلیل نشانه­شناختی، فیلم نشانه­ها.   [1] . استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)؛ aasultani@yahoo.com   [2] . کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع)؛ b_banaie@yahoo.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Semiotic Analysis of Religious Elements in 'Signs' by Shyamalan

نویسندگان [English]

  • Aliasgar soltani 1
  • Bentolhoda Banaie 2

1 Assistant Professor at Baqerul-ulum University (AS);

2 Master of Science in Advertising and Cultural Relations at Bagherol-ulum University;

چکیده [English]

    A Semiotic Analysis of Religious Elements   in 'Signs' by Shyamalan       Seyed Ali Asghar Soltani [1]   Bentolhoda Banaee [2]       Received: 2011/05/22   Accepted: 2013/02/16       Abstract   Using sings to express thoughts and inculcate opinions in an audience is as old as man himself. Signs make indirect representation of meaning possible through signifying implicated meanings, which result in an enduring stabilization of meaning in the mind of audience. Having knowledge of such mechanisms can help media agencies to convey religious messages in a more appealing, influential and deeper way to their audience. Signs have various layers of meanings; thus to penetrate into these layers, to discover the meaning implications, and to study their role in the representation of religious elements in the realm of cinema, this research studies the film "Signs" written and directed by Shyamalan. The findings show that a great amount of signs in this film implicate religious meanings.     Keywords: representation, religious elements, semiotic analysis, signs                 [1] . Associate Professor; Baqir al-Olum University. aasultani@yahoo.com   [2] . MA; Baqir al-Olum University. b_banaie@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • religious elements
  • semiotic analysis
  • signs