نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 مرکز زبان، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار و عضو هیأت‌علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اصفهان

4 دانشگاه چمران

چکیده

  بررسی اثر شیوه ارائه محتوا و جنسیت فراگیران بر حافظه کوتاه‌مدت در فرایند یادگیری واژگان از‌ طریق تلفن همراه     سعید خزایی [1]   غلامرضا زارعی [2]   سعید کتابی [3]   زهرا احمدپور کاسگری [4]     تاریخ دریافت: 10/2/90   تاریخ تصویب: 19/4/91     چکیده   با توجه به شواهد موجود مبنی‌بر اثر‌پذیری حافظه کوتاه‌مدت فراگیران از شیوه ارائه محتوای آموزشی، پژوهش حاضر با‌هدف بررسی تأثیر بازنمایی نوشتاری و تصویری واژگان زبان انگلیسی بر حافظه کوتاه‌مدت فراگیران فارسی‌زبانی انجام شده است که زبان انگلیسی را به‌عنوان زبان خارجی فرا گرفته‌اند؛ همچنین بررسی تأثیر جنسیت فراگیران بر یادگیری، از دیگر هدف‌های این پژوهش است؛ بدین منظور، فراگیران فارسی‌زبان را با استفاده از آزمون‌های سنجش توان حافظه کوتاه‌مدت بصری و کلامی، به چهار گروه و اعضای هر گروه را به دو دسته زن و مرد تقسیم کرده‌ایم؛ همچنین محتوای آموزشی را به‌شیوه‌های متفاوت (بدون پیوست و با پیوست‌های نوشتاری و تصویری) مناسب برای عرضه بر روی تلفن همراه طراحی و با بهره‌گیری از فناوری بلوتوث، برای آنان ارسال کرده‌ایم. در پایان، میزان آموخته‌های فراگیران را با استفاده از آزمون‌های تشخیصی و یادآوری ارزیابی کرده‌ایم. بر‌اساس تحلیل نتایج حاصل از عمل‌کرد فراگیران در آزمون‌های تشخیصی و یادآوری مشخص شد فراگیران با حافظه‌های بصری یا کلامی قوی، محتوای آموزشی حاوی پیوست و فراگیران با توان حافظه‌های بصری و کلامی ضعیف، محتوای بدون پیوست را بهتر یاد می‌گیرند. این نتیجه، حاکی از رابطه نزدیک حافظه کوتاه‌مدت و شیوه ارائه محتوای آموزشی بود؛ اما نتایج، بیانگر تأثیر بسیار ناچیز جنسیت فراگیران بر حافظه کوتاه‌مدت آنان در فرایند یادگیری واژگان در مقایسه با شیوه ارائه محتوا بود.     واژه‌های کلیدی: پیوست‌های تصویری و نوشتاری، ارائه محتوای آموزشی، جنسیت، حافظه کوتاه مدت.   [1] دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز؛ saeed.khazaie@gmail.com   [2] استادیار و عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی اصفهان؛ grzarei@cc.iut.ac.ir   [3] دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اصفهان؛ ketabi@fgn.ui.ac.ir   [4] دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز؛ saraahmadpour@yahoo.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Effect of Content Representation and Gender on Learners' Short-Term Memory: A Study of Cell-Phone Assisted Vocabulary Learning

نویسندگان [English]

  • Saeed Khazaie 1
  • Gholam Reza Zarei 2
  • Saeed Ketabi 3
  • Zahra Ahmadpour 4

1 Chamran University

2 English Language Center, Isfahan University of Technology, Isfahan iran

3 Associate Professor and Associate Professor of English Language and Literature, Isfahan University

4 Chamran university

چکیده [English]

  An Investigation into the Effect of Content Representation and Gender on Learners' Short-Term Memory: A Study of Cell-Phone Assisted Vocabulary Learning     Received: 2011/04/30   Accepted: 2012/07/09       SaeedKhazaie [1]   GholamRezaZarei [2]   SaeedKetabi [3]   Zahra Ahmadpourkasgari [4]     Abstract     To cast light over the modality specific nature of short-term memory (STM), the present research set out to investigate if dual modalities of verbal and visual presentations of vocabulary in a foreign language context are accommodated differently by STM. Due to the recognition of the role gender can play in information processing and thus learning, the study also tried to illuminate the moderating effect of gender. To that end, English language learners of an institute in Iran were placed into four different (STM) ability groups, using Visual and Verbal STM Test and then each ability group was divided into two male/female parts. Also, cell phone based vocabulary delivery with different annotations was already adapted to the cell phone screen to be accessed by learners' via Bluetooth application. The subjects were evaluated on their recognition and recall of vocabulary items taught. The analysis indicated that STM (high visual & high verbal) accommodates very well to delivery of materials with pictorial and/or written annotation(s), resulting in better vocabulary learning on both recall and recognition tests. Low-visual and low-verbal ability group showed better results under no annotation condition. The two points clearly confirm that STM aligns with the related modes of presentation. The results of the study point to the minimal relevance of STM to learners' gender in L2 vocabulary learning compared to the presentation modes having a bearing on processing orientations.     Keywords : annotation, content representation, gender, short-term memory               [1] PhD Candidate, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran. saeed.khazaie@gmail.com       [2] Assistant Professor, Isfahan University of Technology, Language Center, Isfahan, Iran. grzarei@cc.iut.ac.ir       [3] Associate Professor, Isfahan University, Isfahan, Iran. ketabi@fgn.ui.ac.ir       [4] . PhD candidate, TEFL Dept,. Shahid Chamran University, Ahvaz, Khuzestan, Iran. saraahmadpour@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • annotation
  • content representation
  • Gender
  • short
  • term memory