نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت‏ علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی‏ سینا

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی ‏سینا

چکیده

روایت‌شناسی، یکی از جنبه‏های مهم نظریه‌های ادبی است که دامنه‌ای گسترده دارد‌؛ چنان‌که در‏حوزۀ داستان و حکایت محصور نمی‌ماند؛ بلکه به دنیای شعر و ادبیات منظوم نیز راه می‌یابد؛ بدین سبب، در پژوهش حاضر، مجموعۀ کلاغ سه‌شنبه‌، سرودۀ مهدی مرادی را از همین منظر بررسی کرده و در‏پی آن بوده‌ایم که با بیان مثال‌هایی از این مجموعه نشان دهیم تا چه اندازه این اثر در‏قالب نظریه‌های جدید روایت می‏گنجد؛ بدین منظور، نخست، به‏صورت مختصر، به مبحث نظریۀ روایت، نظریه‏پردازان این حوزه و اهمیت آن در بازخوانی ادبیات پرداخته‏ایم؛ سپس تاریخچۀ روایت[1]‌های منظوم و روایت در ایران را به‏صورتی گذرا بررسی کرده‏ایم؛ سرانجام، بیشتر حجم مقاله را به تحلیل روایت و عناصر داستانی در شعر‏های روایی مجموعۀ کلاغ سه‌شنبه اختصاص داده‏ایم.  هدف اصلی نگارندگان از نوشتن مقالۀ حاضر، تشریح این مسئله است که مهدی مرادی به‏عنوان یک شاعر، به کاربرد روایت و عناصر داستانی در شعر، به‏صورتی خاص توجه کرده و با استفاده از شیوه‏هایی همچون ایجاد و آفرینش صحنه برای معطوف‏کردن توجه مخاطب به درون‏مایه، تغییر زاویۀ دید  از دانای کل به منِ روایتی برای بالا‏بردن بسامد همدلی مخاطب، و توجه به ویژگی‌های روانی نوجوان در انتخاب موضوع و درون‏مایه توانسته است نوع ادبی[2] شعر را به داستان نزدیک کند.
 
 


[1]. Narration


[2]. Genre

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Narrative and Story Elements in Kalagh Seshanbeh

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadi 1
  • Maryam Esmalipour 2

1 Associate Professor and Faculty Member of the Department of Language and Literature of the University of Bu-Ali Sina

2 Graduate Student of the Department of Persian Language and Literature at Bu-Ali Sina University

چکیده [English]

The study of narrative is one the most important aspects of literary theories. That is, within a story and narrative, it can not be limited as it moves beyond the world of poetry and literature. This study views the "Kalagh Seshanbeh" written by "Mehdi Moradi" from this perspective. In the article, at first glimpse, an attempt is made to discuss the topic of narrative theory, ideas of theorists and its importance in the literature review. The history of Iranian narrative literature in verse is also explored. Eventually, most parts of the article examine the narrative and story elements of the narrative poetry of the Kalagh Seshanbeh. The purpose of this study is to describe Mehdi Moradi as a poet who pays special attention to the use of narrative and story elements in poetry, and by using techniques such as creating a scene for the audience to focus on themes, changes the perspective from wise man to I, to raise audience empathy. Cosidering the psychological characteristics of adolescents (teenagers) in selecting the topics and themes bring the literary genre of poetry closer to story.                                                                    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative
  • story elements
  • study of narrative
  • the collection of the Kalagh Seshanbeh
  • Mehdi Moradi

- احمدی، بابک(1388). ساختار و تأویل متن. چاپ یازدهم. تهران: نشر مرکز.

- اخوت، احمد (1371). دستور زبان داستان. چاپ اول. اصفهان: فردا.

- امامی، نصرالله (1381). استاد شاعران، رودکی. چاپ پنجم. تهران: جامی.

- ایبرمز، هی‌یرهوارد (1384). فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی. ترجمۀ سعید سبزیان مراد‏آبادی. چاپ اول. تهران: رهنما.

- ایگلتون، تری (1368). پیش‏درآمدی به نظریۀ ادبی. ترجمۀ عباس مخبر.چاپ اول. تهران: مرکز.

- برک، لورا ای. (1383). روان‌شناسی رشد: از نوجوانی تا پایان مرگ. جلد اول. ترجمۀ یحیی سید‏محمدی. چاپ سوم. تهران: ارس‌باران.

- پالمر، مایکل (1388). فروید، یونگ و دین. ترجمۀ غلام‌رضا محمودی.چاپ دوم. تهران: رشد.

- پاینده، حسین(1385). نقد ادبی و دموکراسی. چاپ اول. تهران: نیلوفر.

- تولان، مایکل (1386). روایت‌شناسی: درآمدی زبان‌شناختی- انتقادی. ترجمۀ سیده فاطمه علوی و فاطمه نعمتی.چاپ اول. تهران: سمت.

- جزینی، محمد‏جواد (1380). داستان، از حاشیه تا متن. چاپ اول. تهران: دلوار.

- رجب‏زاده، شهرام و آتوسا صالحی(1387). «یک شروع خوب». آیینه. نشریۀ اطلاع‌رسانی امور  انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ش.25. صص. 5 تا 7.

- رضایی، عرب‌علی (1382.) واژگان توصیفی ادبیات. چاپ اول. تهران: فرهنگ معاصر.

- رید، یان (1379). داستان کوتاه. ترجمۀ فرزانه طاهری. چاپ دوم. تهران: نشر مرکز.

- زرین‌کوب، عبدالحسین(1387). ارسطو و فن شعر. چاپ ششم. تهران: امیرکبیر.

- زروار فرانسوا، آدام ژان میشل (1389). تحلیل انواع داستان‌. ترجمۀ آذین حسین‌زاده. چاپ سوم. تهران: نشر قطره.

- شفیعی کدکنی، محمد‏رضا (1382). واژگان توصیفی ادبیات. چاپ اول. تهران: فرهنگ معاصر.

- شمیسا، سیروس (1383). نگاهی تازه به بدیع. چاپ چهاردهم. تهران: فردوس.

- عباسی، علی (1385). «پژوهشی بر عنصر پیرنگ». پژوهش زبان‏های خارجی. نشریۀ دانشکدۀزبان‏های خارجی دانشگاه تهران. ش. 33. صص. 85 تا 103.

- عباسی، علی و جعفر جهانگیر‏میرزا حسابی (1386). «کارکرد روایت در یک هلو و هزار هلو». پژوهشنامۀ علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. ش. 55. صص. 1 تا 14.

- فلکی، محمود (1382). روایت داستان: تئوری پایۀ داستان‏نویسی. چاپ اول. تهران: بازتاب نگاه.

- فورستر، ادوارد مورگان (1369). جنبه‌های رمان. ترجمۀ ابراهیم یونسی. چاپ اول. تهران: نگاه.

- کادن، جی. ای. (1380). فرهنگ اصطلاحات ادبی. ترجمۀ کاظم فیروزمند.چاپ اول. تهران: شادگان.

- کالر، جاناتان (1382).  نظریۀ ادبی. ترجمۀ فرزانه طاهری. چاپ اول. تهران: نشر مرکز.

- مارتین، والاس (1389). نظریه‌های روایت. ترجمۀ محمد شهبا. چاپ چهارم. تهران: هرمس.

- مرادی، مهدی (1385). کلاغ سه‌شنبه. چاپ اول. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

- محمدی، محمد‏هادی (1378). روش‌شناسی نقد ادبیات کودکان. چاپ اول. تهران: سروش.

- محمدی، محمد‏هادی و علی عباسی(1381). صمد: ساختار یک اسطوره. چاپ اول. تهران: چیستا.

- مستور، مصطفی (1379). مبانی داستان کوتاه. چاپ اول. تهران: نشر مرکز.

- موام، سامرست (1352). دربارۀ رمان و داستان کوتاه. ترجمۀ کاوه دهگان. چاپ دوم. تهران: محمد‏علی بهمنی.

- موسویان،، انسیه (1387). «کلاغ: حادثه‌ای نو». کتاب ماه کودک و نوجوان. ش. 128 و 129. صص. 54 تا 58.

- میر‏صادقی، جمال (1376). عناصر داستان. چاپ سوم. تهران: سخن.

- میر‏صادقی (ذوالقدر)، میمنت (1377). واژه‌نامۀهنر داستان‌نویسی: فرهنگ تفضیلی اصلاحات ادبیات داستانی.چاپ اول. تهران: مهناز.

- یونگ، کارل گوستاو (1383). روان‌شناسی ضمیر ناخود‏آگاه.‌چاپ اول. تهران: عملی و فرهنگی.