نویسندگان

چکیده

  نقد بافتاری ترجمه­های کتاب شازده‏کوچولو   با تکیه بر زبان­شناسی متن     محمود‏رضا گشمردی [1]   المیرا رضا‏نواز [2]   تاریخ دریافت: 1/8/89   تاریخ تصویب: 10/2/91     چکیده   در پژوهش حاضر، با نقد و بررسی بخش­هایی از ترجمه­های فارسی کتاب شازده‏کوچولو، اثر آنتوان دو سنت اگزوپری، در‏پی پاسخ‏دادن به این پرسش بوده‏ایم که تا چه اندازه بافتار متن اصلی، در ترجمه مورد‏توجه قرار گرفته است. مقابله­ای که بدون تجزیه و تحلیل صورت گیرد و تنها با غلط‏گیری و ویرایش سر‏و‏کار داشته باشد، چندان سودمند نیست. در مبحث نقد ترجمه، ناگزیر از روی­آوردن به نظریه­هایی هستیم تا از‏طریق آن‏ها، نقدی علمی و مستدل به‏دست دهیم. با تکیه بر این نظریه که متن و بافت، مکمل یکدیگرند و درک معنا به بافتار متن بستگی دارد، و بعد‏از تعریف‏کردن مفهوم‏های بافت، همبافت، بافتار، و ساختار خرد و کلان متن، در این پژوهش کوشیده‏ایم تا با بررسی بافتار متن اصلی و در‏صورت نیاز، بافت آن، بخش­هایی از ترجمه­های انجام‏شده از متن اصلی (زبان فرانسوی) را نقد و بررسی کنیم. در این مطالعه، مشخص شد که بی‏توجهی به بافتار متن اصلی، موجب بروز کاستی­هایی در ترجمه در‏سطح واژه و جمله می‏شود و پیوستگی و انسجام متن را مختل می­کند.     واژه‏های کلیدی: نقد ترجمه، زبان­شناسی متن، انسجام، بافتار، شازده‏کوچولو.     1. استادیار گروه زبان فرانسه، دانشگاه اصفهان gashmardi@hotmail.com   2. دانشجوی کارشناسی ارشد زبان فرانسه، دانشگاه اصفهان elmirfr@gmail.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Textual Criticism of the Translations of the Little Prince According to Textual Linguistics

نویسندگان [English]

  • Elmira Rezanavaz
  • Mahmodreza Gashmardi

چکیده [English]

  A Textual Criticism of the Translations of the Little Prince According to Textual Linguistics     M.R. Gashmardi [1]   E. Rezanavaz [2]   Received: 2010.10.23   Accepted: 2012.04.29   Abstract   In this article, an attempt is made to answer the extent to which the Persian translations of The Little Prince of Antoine de Saint-Exupéry, are in conformity with the texture of the original text. Making a comparison without analysis and only involving error correction and editing do not lead to a useful task. To make a constructive criticism, we need to refer to various theories. Such a theory calls for a complementary relationship between the text and the context based on which we can put forth a logical criticism, and that the semantic aspects depend on texture. Also, by defining the context, the cotext, the texture, the microstructure and the macrostructure of the text, we seek to study the translations of this work into Persian by taking into consideration the texture and, if necessary, the context of the original text. It is noticed that if the texture of the original text is not taken into account, there will be gaps in the translation at the word and sentence level, and cohesion and semantic coherence will be disturbed.   Keywords : Translation criticism, text linguistics, semantic coherence, texture, The Little Prince.   [1] . Assistant Professor; University of Isfahan; gashmardi@fgn.ui.ac.ir   [2] . MA Graduate; University of Isfahan; elmirfr@gmail.com  

کلیدواژه‌ها [English]

  • translation criticism
  • text linguistics
  • semantic coherence
  • texture
  • The Little Prince