نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان های خارجی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

پژوهش حاضر با فرض بر این اصل که بین متغیر اجتماعی جنس و ویژگی‌های زبانی گروه‌های آن، ارتباطی مستقیم و قاعده‌مند وجود دارد و علی‌رغم نظر برخی ادیبان مبنی بر «مردانه‌سرائی» پروین اعتصامی، تلاش دارد تا با تکیه بر گرایش‌های عام حاکم بر رفتارهای کلامی گروه زنان، ثابت نماید که این شاعره توانمند در بیشتر مختصات زبانی از جمله؛ استفاده از صورت‌ها و اقلام واژگانی، کاربرد ساخت‌ها و الگوهای زبانی، انتخاب موضوع و همچنین ویژگی‌های کاربردی و فرازبانی، کاملاً موافق با روحیات و خلق و خوی زنانه عمل کرده است و بنابراین می‌توان آثار پروین اعتصامی را نموداری واقعی از گزیده‌های کلامی یک زن دانسته و با استناد به ممیزه‌های جنسیتی مستند و برخلاف نظر عده‌ای که معتقدند پروین شاعری مردانه‌سرا بوده است، نشان داد که اشعار وی بیانگر خلق و خوی و روحیات زنانه است و بیشتر ویژگی‌های گونه زبانی گروه جنس خود را منعکس نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Genden" in Parvin Etesami's poems

نویسندگان [English]

  • Azadeh Sharifimoghadam 1
  • Anahita Bordbar 2

1 Department of Foreign Languages of Shahid Bahonar University of Kerman

2 Researcher, Institute of Islamic and Iranian Culture, Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

The present study is to discuss the relationship between the social variable of"gender" and the linguistic features of the female group in Parvin Etesami's poems. In contrast to the common view that Parvin had a kind of male tendency in her poems, this study shows that she really acted as a female in most of the linguistic features of her poems including word selection, structural patterns, subject selection as well as pragmatic and paralinguistic feature. So, Etesami’s Divan is an illustration of the mind and spirit of a real woman. This article concluded that etesami’s poems shows women moods and mentality and reflects linguistic type of her gender group

کلیدواژه‌ها [English]

  • genders
  • language
  • Sexism
  • parvin Etesami's poems
  • lexical items
  • structural language patterns