نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کردستان

چکیده

در این مقاله، فرایند تبدیل آوایی تکواژ اضافه را از –iبه –a، در بافت تکواژ معرفه‌نما در ساخت اضافه زبان کردی تحلیل می‌کنیم.با جمع‌آوری شواهد از حوزه‌های تجربی متفاوتی همچون دامنه معرفگی تکواژ معرفه‌نما، تأثیر معرفگی ضمیرهای اشاره و عملکرد کمیت‌نمای بافت وابسته در ساخت اضافه، استدلال خواهیم کرد که بافت محرک تبدیل آوایی تکواژ اضافه، بر حسب چینش خطی تکواژها در صورت آوایی،‌تعریف‌شدنی نیست؛ بلکه روابط نحوی میان تکواژهای دخیل در این فرایند آوایی، نقش بسزایی ایفا می‌کنند.در این پژوهش، به طور مشخص نشان می‌دهیم که محرک تبدیل آوایی تکواژ اضافه، بافتی ساختاری است که در آن، تکواژ اضافه تحت تسلط سازه‌ای تکواژ معرفه‌نما قرار دارد.نتیجه مهم این تحلیل، وارد دانستن روابط سلسله‌ مراتبی نحوی در صورت‌بندی قواعد آوایی، فارغ از توالی خطی تکواژهاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ezafe Construction at The Syntax – Phonology Interface

نویسنده [English]

  • Yadegar Karimi

Kordestan University

چکیده [English]

The purpose of the present paper is to analyze the phonological process by which the Kurdish additional phoneme –i changes into –a in the context of Kurdish2 language additional structure. In doing so, we have collected several data from various empirical fields such as the definiteness scope of the definite marker, the definiteness effects of demonstrative pronouns and the interplay of discourse-linked quantifiers with additional phoneme, to argue that the context conditioning the phonological process under discussion cannot be defined according to linear adjustment of morphemes in phonological form, but may only be defined in syntactically motivated structural terms. Specifically, it have been demonstrated that the additional phoneme undergoes the phonological change in the context of a c-commander morpheme marked with the feature [+definite]. On a theoretical level, this study provides evidence that this kind of structural relations in syntax plays an important role in defining the contexts to which phonological processes apply in PF.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Additional Structure
  • definiteness
  • C-commander
  • phonological Form
  • Quantifier
  • Discourse-linked