نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه تهران گروه زبان و ادبیات عربی

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

روش‌های ترجمه ضرب‌المثل‌ها و کنایات به عنوان بخشی از زبان و فرهنگ، نقش بسزایی را در برقراری ارتباطات ایفا می‌کند، علی‌رغم اینکه برخی بازتاب‌های فرهنگی گاهی در تعابیر یاد شده به دلیل به کارگیری روش‌های نامناسب در ترجمه مورد غفلت قرار می‌گیرند.
از آنجا که یکی از اهداف ترجمه، ایجاد و ارتقاء ارتباط بین فرهنگ‌هاست نادیده گرفتن جنبه‌های فرهنگی متون در ترجمه می‌تواند موجب کاهش ارزش‌های علمی و فرهنگی آثار ترجمه شده باشد.
مقاله حاضر در صدد تبیین این مشکل و ارائه برخی راه‌حل‌هاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Value of Translating Proverbs & Ironies (Arabic- Persian)

نویسندگان [English]

  • Shahriar Niazi 1
  • Hafez Nasiri 2

1 Tehran University

چکیده [English]

Methods of translating proverbs and ironies as a part of language and culture play a significant role in communication. Despite, some of the cultural reflections are sometimes ignored in the aforesaid interpretations because of applying unsuitable methods of translations. Since one of the aims of translation, is to establish and promote relationship between culture, ignoring cultural aspects of text in translation may decrease the scientific and cultural values of the translated texts. The present paper aims to clarify the problem and propose some solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language
  • culture
  • proverb
  • irony
  • translation