نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه تگزاس (بخش مطالعات خاورمیانه)

2 گروه زبان های خارجی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

تهیه‌ی مواد آموزشی به روز برای فراگیری زبان فارسی یکی از عمده‌ترین مسائل مربوط به آموزش زبان فارسی به دیگر زبانان است.در این زمینه استفاده از کارکردهای اجتماعی زبان در شرایط و موقعیت‌های متفاوت‌ امری لازم است.هدف اصلی این پژوهش ارائه مرجعی برای به کارگیری کارکردها در تدوین مواد آموزشی برای فراگیران زبان فارسی است.دویست دانشجوی فارسی زبان در رشته‌های کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی ادبیات فارسی آزمودنی‌های این تحقیق را تشکیل می‌دهند.نخست عناوین حوزه‌های اجتماعی، عناوین کارکردها و شکل‌های مربوط به هر یک از این کارکردها از تجربه موجود در زبان انگلیسی استخراج، ترجمه و یا معادل‌یابی شد که به عنوان داده‌های پایه این پژوهش از آن استفاده گردید.پس از پالایش این شکل‌ها، شکل‌های بسیار دیگری به وسیله پژوهشگر به این فهرست‌ها افزوده شد که با پالایش گام ‌به گام به شکل فهرستی از حوزه‌های اجتماعی درآمده، کارکردها و شکل آنها نهایی گردید.در نهایت برای دسته‌بندی کارکردها الگویی بر اساس الگوهای هلیدی(1973)، وَن اِک (1976)، و باکمن و پالمر (1996) در دسته‌بندی کارکردهای زبان تهیه شد تا بتواند نیاز ما را در مقوله‌بندی کارکردهای اجتماعی برآورده سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a reference for Persian language Communicative functions

نویسندگان [English]

  • Anosha Shahrsavari 1
  • Hameed Zahedi 2

1 Instructor, University of Texas (Middle East Studies)

2 Department of Foreign Languages of Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

The principal aim of the present research was to develop a reference for Persian language communicative functions that can be used in developing materials for Persian leaners learning Persian as a Foreign or second language. To this end, a comprehensive list of various forms and functions used in many social fields, in everyday use, was prepared. First, the titles of social fields and their related functions and forms were translated into Persian. This was then used as the basic data of the research. The data were given to two hundred students in Persian language and literature as well as in Translation and English literature used as the informants of the study. Having processed these forms step by step, the researcher found many other forms which were added to the initial list. This final product was a reference list including 76 macro-functions and 2484 language forms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social functions
  • Communicative functions
  • Communicative approach
  • Materials development