نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران_دانشگاه الزهرا

2 گروه زبان شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

در این مقاله پس از بررسی فعل‌های معینِ زبان فارسی به عنوان واژه‌هایی که دستخوش فرایند دستورشدگی شده‌اند، آنها را با توجه به مختصه‌های دستوری چون نمود، وجه، جهت و زمان به فعل‌های معین نمود نما، وجه نما، جهت نما و زمان‌نما تقسیم می‌کنیم.همچنین گروه فعل معین را ضمن معرفی مقوله‌های نمود و جهت و با توجه به فرضیه فعل معین دو جزئی به دو گره نمود و جهت شکسته و برای این مقوله‌های نقشی گره‌ای مجزا در سلسله مراتب ساخت جمله ارائه می‌دهیم.

عنوان مقاله [English]

Auxiliaries in Persian language and split auxiliary

نویسندگان [English]

  • Farideh Haghbin 1
  • Mansore sadat Fazli 2

1 Alzahra university

2 Alzahra University

چکیده [English]

Considering Persian auxiliary verbs as words subjected to grammaticalization, we divided them to aspectual, modal, voice and tense auxiliaries on the basis of their grammatical features. Then, introducing aspect and voice_ based on Split Auxiliary Hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • auxiliary
  • aspect
  • Voice
  • split auxiliary hypothesis