نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عربی دانشگاه اصفهان

2 دانش آموخته گروه عربی دانشگاه اصفهان

چکیده

از مهم‌ترین مشکلاتی که امروزه، پژوهشگران، مترجمان و دانشجویان ادبیات فارسی و عربی و علاقه‌مندان به مطالعات ادبی در زمینه ادبیات داستانی، با آن مواجهند، عدم دسترسی به معادل‌های دقیق و مناسب برای اصطلاحات این شاخه از ادب می‌باشد.تفاوت، تعدد و ناهماهنگی میان اصطلاحات ادبی مندرج در متون نقد ادبیات داستانی، غالباً ناشی از عواملی چون وارداتی بودن ادبیات نوین داستانی، ترجمه سلیقه‌ای و غیرتخصصی برخی واژه‌هاست و نبود فرهنگ‌ها و دانشنامه‌های پربار ناشی از عواملی چنین می‌نماید.این پژوهش با هدف کمک به کاهش کاستی‌ها و ابهامات موجود در اصطلاحات ادبی حیطه نقد داستان، پس از جمع‌آوری و ریشه‌یابی برخی از اصطلاحات و مترادفات موجود که به گونه‌ای پراکنده و ناهماهنگ در متون نقدی موجود است، به نقد و تحلیل و ارزیابی آن‌ها از نظر صحت، دقت و جامعیت می‌پردازد؛ سپس کوشش می‌شود با توجه به وضوح و فراگیری برخی از اصطلاحات، واژگان مرجح پیشنهاد شوند.اهمیت این پژوهش ناشی از تلاش برای پاسخگویی به این معضل علمی و آموزشی است.از آنجا که پیرنگ یکی از اساسی‌ترین عناصر ادبیات داستانی است که در متون نقدی مورد بررسی قرار می‌گیرد در پژوهش حاضر این عنصر و اجزای وابسته آن همچون گره‌افکنی، کشمکش، هول‌و ولا، بحران، نقطه اوج، کشف و وقوف، دگرگونی و گره‌گشایی با توجه به متون مرجع که غالباً انگلیسی زبان هستند و به فارسی ترجمه شده‌اند از نظر اصطلاحات معادل در فارسی و عربی و معانی و کارکردهای آن‌ها مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است.روش مورد استفاده در پژوهش عمدتاً مبتنی بر مراجعات اسنادی و تحلیل محتوا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Lexical and Terminological study of the Element of the Plot and Its Exponents in Arabic and Persian

نویسندگان [English]

  • Narges Ganji 1
  • Helen Ouliaei nia 1
  • Batol Bagher pour 2

1 Esfehan University

2 Esfehan University

چکیده [English]

   Today, one of the most crucial problems that researchers, translator and students of Arabic and Persian literature, and those interested in the literary studies of fiction, confront is the inaccessibility of proper equivalents for the literary terms in this field. The discrepancy, innumerability and disharmony among the employed literary expression in literary criticism and analyses of fictional texts are often influenced by such factors as the imported modern fiction literature, the taste-based and inexpert translation of some terms and the absence of authentic dictionaries and encyclopedias. This research with this objective to clarify and reduce the ambiguities and the meaning loss of critical fictional terms intends to analyze and evaluate their authenticity, accuracy and comprehensiveness. This will hopefully be achieved through collecting and investigating the roots of some existing scattered and incongruent expression and equivalents in the critical text. Then it attempted to propose some terms with regard to their wide usage. The importance of this study depends on its response to the abovementioned complex problem. Since the plot is one of the most fundamental and controversial elements of fiction discussed in critical text, this term and its related exponents such as conflict, complication, crisis; climax, anagnorsis (recognition; discovery; epiphany or self- illumination), periperty (reversal), denouements and suspense are analyzed and reconsidered. Then they will be compared with Persian and Arabic equivalents with regard to their meanings and functions. The method used in their research is mostly based on the comparative analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiction criticism
  • Fiction elements
  • Freytag’s pyramid؛ the plot and its exponents