نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه انگلیسی دانشگاه الزهرا

چکیده

مهارت شنیداری اغلب مهارتی منفعل انگاشته می‌شود.از سوی دیگر مطالعه و انجام تحقیق بر روی این مهارت مشکلاتی به همراه دارد.این دلایل سبب شده‌اند که تعداد تحقیقات و مطالعات بر روی این مهارت نسبت به مهارت‌های دیگر کمتر باشد.هدف اولیه این پژوهش یافتن تأثیر میزان مهارت شنیداری و انگیزه بر استفاده از راهبردهای شنیداری فراشناختی بوده است.بررسی رابطه بین مهارت شنیداری و میزان انگیزه شرکت‌کنندگان هدف دیگر این پژوهش بوده است.یافته‌های این پژوهش مشخص نمود زبان‌آموزان با مهارت شنیداری سطح بالا و پائین در استفاده از اغلب استراتژی‌ها(18 استراتژی از بین کل 21 استراتژی) با هم تفاوت معناداری داشتند.به این صورت که زبان‌آموزان با مهارت شنیداری سطح بالا به طور معناداری بیشتر از زبان‌آموزان با مهارت شنیداری سطح پائین از 13 استراتژی استفاده نمودند و زبان‌آموزان مهارت شنیداری سطح پائین در 5 استراتژی (بد یا منفی) نسبت به زبان‌آموزان با مهارت شنیداری سطح بالا به طور معناداری بیشتر استفاده کردند.اما زبان‌آموزان با میزان‌ انگیزه بالا و پائین چنین تفاوت معناداری در استفاده از استراتژی‌ها نشان ندادند.زبان‌آموزان با میزان انگیزه بالا تنها در استفاده از 2 استراتژی از زبان‌آموزان با میزان انگیزه پائین به طور معناداری تفاوت داشته و بیشتر استفاده کردند.در نهایت این پژوهش نشان داد مهارت شنیداری و میزان انگیزه رابطه مستقیم و مثبتی با هم دارند، هرچند که این رابطه بسیار قوی نبود

عنوان مقاله [English]

On the Relationships among Motivation, Metacognitive Awareness of Listening Strategies and Listening Proficiency of Iranian EFL Learners

نویسندگان [English]

  • Elahe Sotoude nama
  • Fatemeh Taghipour

Alzahra University

چکیده [English]

As listening is assumed as a passive skill or as it is difficult to study and conduct researches on this skill, the number of studies based on this skill are less than the studies done on the other skills. The primary purpose of this study was to find any possible difference between high and low proficient listeners and high and low motivated learner’s metacognitive awareness of listening strategies. The secondary purpose was to find the relationship between listening proficiency and motivation of the participants. The findings of this study indicated that high and low proficient listeners were significantly different in using the listening strategies, i.e., in 18 strategies out of a total of 21 strategies (high proficient listeners were significantly higher than low proficient ones in using 13 strategies, while low proficient listeners were significantly higher than high proficient listeners in using 5 (bad or negative) strategies). However high and low motivated learners did not show such a significant difference (high motivated learners were only significantly higher than low motivated ones in using 2 strategies). Finally, this study demonstrated that listening proficiency and motivation had a positive relation with each other, though not a strong one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • listening proficiency
  • metacognitive awareness
  • Motivation
  • learning strategies