نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان

چکیده

در مقالۀ حاضر، زبان فارسی کنونی را از‏منظر علم جامعه ‏شناسی زبان به ‏عنوان زبانی جنسیت‏گرا بررسی کرده ‏ایم. فرضیۀ این پژوهش، آن است که اگرچه زبان فارسی کنونی مانند زبان‏هایی جنسیت‏گرا همچون انگلیسی، آلمانی، فرانسه، و... از‏نظر نحوی ، از‏نوع جنسیت‏گرا نیست، در برخی موارد، کار‏برد این زبان در حوزۀ زبانی واژگان ، ساخت‏واژه و گاه از‏نظر معنایی و استعاری ، جنسیت‏گرا ‏بودن آن را آشکار می‏کند؛ بنابر‏این، در‏راستای اثبات این فرضیه، شواهد زبانی متعددی را از‏طریق ضبط گفتار فارسی‏زبانان، و خواندن روز‏نامه‏ ها و مجلات و... جمع آوری کرده و پس‏از طبقه ‏بندی منظم، آنها را تجزیه و تحلیل کرده‏ایم؛ در ادامه، متغیر یا متغیر‏های زبانی- اجتماعی مؤثر در باز‏تاب مسئلۀ تبعیض جنسی را در زبان فارسی کنونی، از‏طریق تهیۀ پرسش‏نامۀ منظم یافته‏ ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The current Persian language as a sexist language

نویسنده [English]

  • Atefehe Miersayedi

Esfahan َAzad University

چکیده [English]

In the present article, we have studied the current Persian language from a sociolinguistic point of view, as a sexist language. The hypothesis of this study is that, although the current Persian language, like other sexist languages such as English, German, French. Etc. is not a sexist language at the syntactic level. However, its use in lexicon, morphology, and sometimes with regard to semantics and metaphor, shows it can be a sexist language. Therefore, in order to prove this hypothesis, various linguistic data have been gathered through recording Persian speakers conversations, reading newspapers, magazines and etc. After a regular categorization, we have analyzed the data; and finally the linguistic as well as social variables causing sexism in the current Persian language have been explored through an ordered questionnaire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexist language
  • symmetry
  • asymmetry
  • marked terms
  • unmarked terms
  • semantic derogation