نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مازندران

چکیده

ادبیات معاصر عربی، مجموعه‌ای از مفاهیم نو را در‏بر دارد ‌که برخی از آنها را از غرب گرفته است. یکی از این مفاهیم، بینامتنیت است که در زبان عربی، واژۀ «تناص» معادل آن است. بینامتنیت، روی‏کردی فرهنگی- اجتماعی است که در همۀ حوزه‌ها به‏ویژه ادبیات، رسوخ کرده و دگرگونی‏هایی شگرف را به‌وجود آورده است و شاعران معاصر عرب نیز از آن بهره‌ برده‌اند. در این نوشتار، بر‏آنیم که بینامتنیت را در شعر صلاح عبد‏الصّبور، شاعر نو‏پرداز مصری،‌ با تحلیل محتوا و تکیه بر ابیات او، بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم و نمود‏های آن را در سه محور بینا‏فرهنگی ، مکالمه‌گرایی و نشانه‌شناسی واکاویم. در این مقاله، از تأثیر منابع فرهنگ خودی مانند قرآن کریم در گسترش امید، و ابوالعلاء المعرّی در تبیین اهمیت خرد، بر عبد‏الصّبور و نیز تأثیر فرهنگ بیگانه مانند تی. اس. الیوت در رواج اندیشۀ واقع‏گرایی او سخن گفته‏ایم و در ادامه، نگاه جامعه‏شناختی وی را در بیان و اصلاح مسائل و مشکلات اجتماعی، بررسی و تجزیه و تحلیل کرده‏ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intertextuality in Salah Abdolsaboor,s poetry

نویسنده [English]

  • Hasan Goodarzi lemraski

چکیده [English]

Arab contemporary literature includes a set of new and modern concepts for which some have originated in the west. One of these concepts is intertextuality which in Arabic means Tanas. Intertextuality is a cultural-social approach that has penetrated in all areas, especially in literature and has made wonderful changes in it, and contemporary poets have exploited it, too. The present paper deals with intertextuality in Salah Abdolsaboors poem, the modern Egyptian poet, through analyzing meanings and relying on his distiches, and describes its aspects in three axises of Cultural Seer, Dialogism, and Semiology. In the present paper, firstly the effect of local cultural resources such as Quran and Abo-al-Ala Al- Moary respectively in enhancing the hope and rationality and then the effect of foreign cultural resources such as T.S.Eliot in enhancing the realistic perspective of Abdolsaboor are discussed. Finally we aim at explaining the social perspective of Abdolsaboor in discussing and reforming the social problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intertextuality
  • cultural seer
  • dialogism and semiology