نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی دانشگاه تهران

چکیده

بسیاری از محققان معتقدند باز‏خورد شفاهی ، یکی از بهترین روش‏های دادن باز‏خورد به زبان‌آموزان در کلاس‏های نگارش زبان خارجی است. نتایج برخی تحقیقات اخیر نشان می‏دهند که استفاده از باز‏خورد شفاهی، فرایند عرضۀ باز‏خورد را آسان‏تر و کامل‌تر می‏کند؛ از این روی، در پژوهش حاضر کوشیده‏ایم تا تأثیر باز‏خورد شفاهی را در مقایسه با باز‏خورد نوشتاری در تقویت‌ مهارت نگارش زبان‌آموزان بررسی کنیم؛ همچنین دیدگاه زبان‏آموزان را دربارۀ باز‏خورد شفاهی بررسی کرده‏ایم. برای انجام‏دادن پژوهش، سی دانشجوی دختر و پسر داوطلب شرکت در آزمون آیلتس را برگزیدیم و آنها را به دو گروه تقسیم کردیم. با‏وجود شیوۀ یکسان آموزش، گروه اول، باز‏خورد شفاهی و گروه دوم، باز‏خورد نوشتاری دریافت کرد. نتایج این پژوهش، بیانگر آن است که گروه اول در مقایسه با گروه دوم، در مهارت نگارش، بیشتر پیش‏رفت کرده‏اند؛ همچنین تجزیه و تحلیل داده‏ها و نتایج مصاحبه با دانشجویان نشان می‏دهد که در‏کل، آنها دربارۀ باز‏خورد شفاهی، دیدگاهی مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation of the effect of oral feedback On the writing skill of L2 learners and their views about it

نویسندگان [English]

  • Shiva Kaivanpanah Maralani 1
  • Asadolah Sharifi 2

1 University of Tehran

2 Tehran University

چکیده [English]

There is a general consensus among researchers that oral feedback is one of the best ways of delivering feedback for ESL/EFL students in writing classes. In fact, a number of recently conducted studies indicate that using oral feedback makes the process of delivering feedback easier and more comprehensive. Therefore, the present study is an attempt to investigate whether oral feedback can better improve students writing ability in comparison to written feedback, and to and to examine the students reactions and perceptions of oral feedback. The participants were 30 Iranian male and female IELTS candidates. They were divided into two groups instructed in the same way. However, the first group had oral feedback during instruction, and the second group received written feedback in their class. The analyses of the results indicate that the students who had oral feedback in their class could improve their writing ability better and had positive perceptions of oral feedback.

کلیدواژه‌ها [English]

  • writing skill
  • feedback
  • Oral feedback
  • Written feedback
  • student view