نویسندگان

1 هیئت علمی گروه عربی دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه الزهرا

چکیده

دانش‏های نحو و معنی ‏شناسی به‏ گونه‏ای با هم آمیخته‏ اند که برای درک درست کلام باید آن را از‏منظر این دو دانش، و با عنایت به استعمال غالب و مورد اتفاق دانشمندان در دو حوزۀ مورد بحث، بررسی کرد. برخی زبان‏شناسان غربی به تقدم لفظ بر معنا و برخی دیگر به تقدم معنا بر لفظ معتقدند.
قواعد نحو عربی با ویژگی منحصر به فرد خود، یعنی اعراب، از‏جهت لفظ و ظاهر، حالتی خاص دارند که در بدو امر، از تسلط لفظ بر معنی حکایت می‏کند و به‏نظر می‏رسد که اعراب، معنی و رمز‏های پنهان و پیدای کلام را تعیین می‏کند و ظرافت‏های بلاغی آن را رقم می‏زند؛ در حالی که با تأمل در مقوله‏هایی همچون تصرف در اعراب در‏صورت گنجایش معنی، تغییر‏نکردن اعراب در‏صورت نبودِ تطابق معنوی، احکام مرتبط با تجاذب لفظ و معنا می‏توان به نقش مهم و غالب معنا در شکل‏گیری لفظ دست یافت.
در این راستا، در مقالۀ حاضر، ضمن سخن‏گفتن از این سیطرۀ معنوی، غلبۀ خاص معانی اِسناد، ثبوت و حذف حالت‏های حدوثی و نقش قرینه‏ها در انتخاب حرکت رفع را بررسی کرده و شواهدی را از مسند‏الیه، اسناد ظروف، صفت مقطوع و باب اشتغال آورده‏ایم.
شیوۀ پژوهش از‏نوع توصیفی- تحلیلی و متکی بر استناد‏های مورد اتفاق قدمای علم نحو است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between Arabic syntax and semantics (with regard to the issue of I’ rabs & with special attention to Raf’ I’ rabs)

نویسندگان [English]

  • Ensieh khazali 1
  • Fatemeh Shirzadeh 2

1 professor of Arabic Language and Literature, Al-Zahra University, Tehran, Iran

2 Alzahra university

چکیده [English]

Knowledge of syntax and semantics are mixed together in a way that for understanding the word accurately, it should be studied from the perspective of these two fields, and with regard to the conventional and similar usage among the scientists in these two discussed areas. Some western linguists believe in the priority of term over meaning and some others believe in the priority of meaning over term. Arabic syntax rules with its unique feature, namely the I rab, have a special status regarding the term and the appearance of the word, which in the beginning conveys the predominance of term over meaning and it seems that Irabs determine the secrets of meaning, latent and apparent secrets of words and determine the rhetorical delicacy of it. However, considering the categories such as catching the Irabs in the setting of meaning, not changing of the Irabs in the absence of semantic accordance, and coordination of meaning and term, one can understand about the importance of meaning in the formation of term. In this regard, in the present article, while speaking of this semantic domination, we study the specific domination of meaning in the documents, proof and elimination of occurrence mode, and the role of symmetries in choosing of “Raf” gestures and have shown some evidence from subjects, linked abject, fixed (maghtoeh) adjective and ‘bab eshteghal’. The research method is descriptive and analytical and is supported by documents from early scholars involved in the science of syntax.

کلیدواژه‌ها [English]

  • syntax
  • Meaning
  • word
  • I’rabs
  • Raf mark