نویسنده

گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

در این مقاله، نخست ریشه ‏شناسی از‏دید زبان‏شناسی تاریخی تعریف شده است و پس‏از آن، پیشینه‏ ای از ریشه‏ شناسی‏ های انجام‏ شده ذکر گردیده است؛ سپس انواع ریشه‏ شناسی شامل عالمانه، شبه ‏عالمانه و عامیانه مطرح شده ، آن‏گاه، بحث ریشه ‏شناسی‌های عامیانه به ‏طور مفصّل و همراه‏ با مثال‏هایی در حوزۀ فرهنگی ایران شرح داده‏ شده است. این مثال‏ها مربوط به جای‏نام‌های ایران است که به ‏دلایل و اغراض گوناگون از‏جمله مسائل و تعصبات قومی و قبیله ای ریشه‌های غیر‏ایرانی برای آنها تراشیده شده است. در این مقاله کوشش شده ریشه ایرانی آنها روشن شود. در پایان، هدف از این ‏نوع ریشه ‏شناسی و دامن ‏زدن بدان از‏سوی برخی اقوام ایرانی و نیز پیامد‏های آن به ‏بحث گذاشته‏ شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Folk Etymology of the Iranian Toponyms (forging of history and identity)

نویسنده [English]

  • Rahman Bakhtiary

Boali sina University

چکیده [English]

The present paper is firstly to define etymology from the viewpoint of historical linguistics, and then is to present a background of made etymology studies. Afterward, presenting types of etymology including wisely, quasi-wisely and folk, the folk etymology is discussed in detailed accompanying with some example of Iranian cultural field. These examples are Iranian toponyms which have labeled by non-Iranian roots for different reasons and purposes such as political issues, ethnic bias etc. in this paper, it is struggled to deliver their Iranian root. At the end, the purpose of this type of etymology, reasons of insisting on it by Iranian ethnics and also its consequences is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical-comparative linguistics
  • Folk etymology
  • Persian etymology
  • Iranian Toponyms
  • language and cultural identity