نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه عربی دانشگاه مشهد

چکیده

کهن‏الگو، صورت ازلی، صورت مثالی و به‏بیان یونگ، «آرکی‏تایپ»، عبارت از طرح کلی آن دسته از رفتار‏های بشری است که در ناخودآگاهی جمعی ریشه دارند. از مهم‏ترین کهن‏الگو‏هایی که یونگ،آن‏ها را بررسی کرده است، می‏توان آنیما (مادینۀ روان مرد)، آنیموس (نرینۀ روان زن)، پرسونا (نقاب اجتماعی فرد)، سایه و خود را نام برد. هدف اصلی از نوشتار حاضر، بررسی نمود آنیما در ذهن وزبان شاعر و اندیشمند معاصر عرب، خلیل حاوی است؛ زیرا واکاوی سروده‏های این شاعر، به‏ویژه دو مجموعۀ نهر‏الرماد و بیادر‏الجوع او، حضور آنیما را در ذهن سراینده و نمود آشکار و ماندگار آن را درزبان سروده‏هایش آشکار می‏کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Link between ‘Anima’ Old Pattern and ‘Rebirth’ In Khalil Hawi’s Mind and Language

نویسندگان [English]

  • Abbas Taleb zadeh Shoshtari 1
  • Kolsom Sedighi 2

1 Ferdosi Mashhad University

2 Ferdosi Mashhad University

چکیده [English]

Old pattern primordial form or exemplary form or in Jung’s tern ‘archetype’ refers to a human behavior which originates from the collective unconsciousness and from the most important archetypes. Jung refers to ‘anima’ (feminine part of a man’s soul): ‘animus’ (masculine part of a women’s soul); person (individual social veil); shadow, and ego. In this study the anima impression in the poetry of Khalil Hawi’s poetry, and especially two collections of ‘Nahr-al-remad’ and ‘the three shing floors of hunger’ interpret the ‘anima’ presence in the mind of their composer and reveal its apparent and durable presence in his poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anima
  • Rebirth
  • Fire
  • earth
  • lazarus