نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان

2 گروه عربی دانشگاه اصفهان

3 گروه عرب دانشگاه اصفهان

چکیده

بررسی معنا و راه دست‏یابی به آن، همواره از دیدگاه­هایی مختلف، مورد‏توجه قرار گرفته و هر‏کس از‏دید خود، بدان پرداخته است. در دانش زبان‏شناسی نیز جوانب معنایی، از جهاتی گوناگون بررسی شده است. از یک نظر می‌توان معنا را در سه سطح بدین شرح بررسی کرد: معنای کار‏کرد، معنای قاموسی و معنای اجتماعی. در این مقاله، عواملی را تحلیل کرده‏ایم که در دست‏یابی به معنا، نقشی تعیین‏کننده دارند و معنای کار‏کرد نامیده می‏شوند. افراد این مجموعه با‏اینکه وجود مستقل ندارند، به‏ واسطۀ نقشی که در سخن ایفا می‌کنند، در دریافت معنا اثر می‌گذارند و این نقش، معنای آن‌ها به‏ شمار می‏رود؛ هر‏چند افراد مجموعه، مانند دیگر واحد‏های زبان، معنایی مستقل نداشته باشند. در این مقاله، آوا‏ها، حروف، هجا‏ها، واحد‏های زبر‏زنجیری، قالب­ های صرفی و ساختار‏های نحوی را بررسی کرده‏ ایم که هر‏یک به‏ سبب کار‏کرد ویژۀ خود در کلام، مخاطب را در فهم مقصود گوینده یاری می‌دهند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Approach of Linked and Linkage Units in the Arabic Language

نویسندگان [English]

  • Manxoure Zarkob 1
  • Mohammad Khaqani 2
  • Maryam Javidi 3

1 Esfehan University

2 Esfehan University

3 Esfehan University

چکیده [English]

The study of meaning and how it is received has been both dwelled on, and carefully studied with scrutiny from a number of diverse perspectives. One of the studied perspectives is a linguistic one. One the one hand meaning may be studied at three different levels. That is, through pragmatic meaning, lexicon meaning, and social meaning. In this study, applicable meaning, as a significant role, has been studied. It is found that the participants who have not had an independent role, influence meaning by their role in speech. Although the participants like other types of language units do not have independent meaning. This study analyzes phonemes, letters, spells, linkage units, morphological forms, and syntax structures each of which help receivers by means of their individual roles in speech

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic language
  • applicable meaning
  • linked and linkage units