نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ دانشگاه یاسوج

2 دانشگاه یاسوج

چکیده

امروزه، اصطلاح «داغ‏دیدن» به‏ معنی مصیبت‏ دیدن و دربارۀ مرگ عزیزان، به ‏ویژه فرزند به‏ کار می­رود. با توجه به شواهدی از متون ادبی و تاریخی مانند تاریخ بیهقی (قرن پنجم) و تاریخ‏ الوزرای ابو‏الرجای قمی (قرن ششم)، به‏ نظر می­رسد این ترکیب در گذشته، به‏ معنی دیدنِِ داغ بوده است؛ به عبارت دقیق‏تر، در گذشته، «داغ‏دیدن» فعل ساده بوده و «داغ»، مفعول فعل «دیدن» به‏ شمار می‏رفته است. از قرن یازدهم هجری به‏ بعد، «داغ‏دیدن» به‏ معنی مصیبت‏ دیدن و مرگ عزیزان، در شعر شاعرانی مانند صائب و دیگران، زیاد به‏ کار رفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transformation of the Persian Verb “Daq Didan” From a Simple to Compound Structure

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaian 1
  • Ghasem Salari 2

1 Yasoj University

2 Yasoj University

چکیده [English]

The compound verb “daq didan” (literally comprised of two words daq meaning noun “brand” or adjective “very hot” with reference to water and metal, and didan meaning “to see”) in the present Persian language means “to be afflicted with or suffer from calamity or a tragic event” and it specially implies the bereavement of loved ones. According to some literary and historical sources such as Tarikh-e bayhaqi and Tarikh al-wuzara of abu 1-raja qumi, the given compound in the past meant “to see the brand”. More specifically, “daq didan” was a simple verb with “daq” being the object of the verb “didan”. It was from the eleventh century onwards that the meaning of this verb changed into its present and currently used signification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dagh-daghdidan
  • Tarikh e bayhaqi- Tarikh al vozara