نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله با هدف ارزیابی انگاره زایشی فراگیری زبان بر‏پایه داد­ه­ها و شواهد فراگیری نحو زبان فارسی نگاشته شده است. در این پژوهش، نخست ویژگی­های بنیادی زبان کودک را برشمرده و استدلال کرده‏ایم که کشف این ویژگی­ها به‏طور مستقیم یا غیر‏مستقیم، زمینه­ساز معرفی انگاره زایشی فراگیری زبان بوده است. پس‏از معرفی انگاره زایشیِ فراگیری زبان، این سؤال مطرح شده است که دانش زبانیِ ذاتی و زیستی (دستور همگانی)، چه ماهیتی دارد و چگونه در دستور کانونی، نمود می­یابد. برای پاسخ­گویی به این سؤال، نخست دو دیدگاه پیوستگی و بلوغی را درباره ماهیت دستور همگانی و شیوه باز‏نمایی آن در زبان کودک، مطرح کرده و سپس شواهدی را از روند فراگیری نحو از‏سوی یک کودک فارسی‏زبان، به‏دست داده‏ایم تا معلوم شود کدام‏یک از این دو دیدگاه، بهتر می­تواند شواهد را تبیین کند. حاصل بحث، این است که هیچ‏یک از دو دیدگاه پیوستگی و بلوغی، به‏تنهایی نمی­توانند ویژگی­های زبان کودک را تبیین کنند. در‏نهایت، بر این نکته تأکید کرده‏ایم که انگاره فراگیری زبان نمی‏تواند صرفاً صوری باشد؛ بلکه باید بتواند گرایش‏های نقشیِ کودک را نیز تبیین کند؛ آن‏گاه انگاره‏ای را برای ترسیم سیمای پیش‏رفت زبان کودک، پیش‏نهاد کرده‏ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Generative Model for Language Acquisition Rethinking the Nature of Core Grammar and It’s Representation in child Language

نویسنده [English]

  • Reza Sahraee

TabaTabai University

چکیده [English]

The goal of this article is to evaluate the Generative Model of Language Acquisition based on data and evidence of Persian syntactic acquisition. For this, at first, the fundamental characteristics which paved the way to the introduction of this model have been reviewed. Then, the question of this research, the nature of UG and the way it is represented in the core grammar has been raised. Continuity and maturational are two main views about the nature of UG and its representation in core grammar. Providing evidence from the acquisition of Persian syntax, we come to this conclusion that neither continuity nor maturation is comprehensive enough to explain the given data and evidence. This implies that any exclusively formal explanation for language acquisition is insufficient. An explanatorily adequate model for child language acquisition is the one that takes both formal and functional preferences in the account. At the end of this article, such a formal- functional model has been suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Universal Grammar
  • core grammar
  • acquisition
  • continuity
  • maturation
  • Representation