مقالات آماده انتشار هنوز ویراستاری نشده اند.

مقاله پژوهشی

13. بررسی تطبیقی ترجمه‌های فارسی و عربی در ترجمه ضرب‌المثل‌ها در نمایشنامه‌های شکسپیر (مطالعه موردی: هشت ترجمه از «هملت» و چهار ترجمه از «رام کردن زن سرکش»)

سید محمد علی رضوی خاوه؛ مریم جلائی؛ حامد حبیب زاده؛ روح الله صیادی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398