مقالات آماده انتشار هنوز ویراستاری نشده اند.
24. بررسی نشانه­ای- فرهنگی و تغییر ایدئولوژی در ترجمه (بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی) مطالعة موردی: پیرمرد و دریا، اثر ارنست همینگوی آناهیتا امیرشجاعی[1] محمد حسین قریشی[2]

آناهیتا امیرشجاعی؛ محمد حسین قریشی

دوره 8، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 7-32