نویسندگان

چکیده

در جهان امروز، استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در زمینه‌های گوناگون، هر روز ابعاد وسیع‌تری می‌یابد.در حوزه آموزش زبان نیز اهمیت این فناوری را نمی‌توان نادیده گرفت و با توجه به نو بودن آن و نبود شناخت کافی نسبت به این امکانات، بررسی و مطالعه روش‌هایی که در سایت‌های مختلف شبکه اطلاع‌رسانی جهانی برای این کار طراحی شده‌اند به عنوان یک پژوهش در اولویت قرار دارد.این تحقیق نه تنها به مدرسان زبان و زبان آموزان ایرانی در جهت استفاده بهینه از این ابزار کمک می‌نماید، بلکه می‌تواند در بهبود و تکمیل این روش‌ها نقش بسزایی داشته باشد.با یک نگاه کلی به روش‌های موجود، مسائلی که در زمینه آموزش زبان از این طریق وجود دارد، توجه معلم متخصص را جلب می‌کنند:1- ویژگی‌ها و نقاط قوت و ضعف یادگیری الکترونیکی(learning e-) کدام‌اند و با توجه به این ویژگی‌ها آیا می‌توان این روش یادگیری را یک «ابزار کامل و مستقل» در آموزش زبان فرانسه به زبان آموزان ایرانی دانست یا باید به عنوان یک «ابزار کمک آموزشی»، به موازات کلاس درس از آن بهره گرفت؟2-نیازهای یک زبان‌آموز ایرانی در مواجهه با سایت یادگیری الکترونیکی چیست؟3- با توجه به ارزیابی روش‌های یادگیری الکترونیکی (e-learning) و نیازهای زبان‌آموزان ایرانی در مقابل این ابزار، چه شاخص‌هایی را باید جهت طراحی یک سایت آموزش الکترونیکی زبان فرانسه برای زبان آموزان ایرانی در نظر گرفت؟به منظور پاسخ به این سوالات می‌کوشیم با مطالعه ویژگی‌ها و نکات مثبت و منفی یادگیری الکترونیکی، در جهت رفع مشکلات موجود برآییم.به این ترتیب، میزان یادگیری 20 نفر زبان‌آموز ایرانی و نیازهای آنها را در مقابل این نوع از آموزش به طور عملی مطالعه کردیم تا راهکارهایی برای استفاده هرچه بهتر از این ابزار در اختیار متخصصین این فناوری قرار گیرد و جهت طراحی یک نمونه ایرانی آن‌ها را یاری دهد.نتایج این تحقیق همچنین می‌تواند در امر تعیین محتوای دروس به معلمین زبان کمک کند.

کلیدواژه‌ها