بررسی کهن‏الگوی«آنیما» و «تولد دوباره» در

نویسندگان

چکیده

کهن‏الگو، صورت ازلی، صورت مثالی و به‏بیان یونگ، «آرکی‏تایپ»، عبارت از طرح کلی آن دسته از رفتار‏های بشری است که در ناخودآگاهی جمعی ریشه دارند. از مهم‏ترین کهن‏الگو‏هایی که یونگ،آن‏ها را بررسی کرده است، می‏توان آنیما (مادینۀ روان مرد)، آنیموس (نرینۀ روان زن)، پرسونا (نقاب اجتماعی فرد)، سایه و خود را نام برد. هدف اصلی از نوشتار حاضر، بررسی نمود آنیما در ذهن وزبان شاعر و اندیشمند معاصر عرب، خلیل حاوی است؛ زیرا واکاوی سروده‏های این شاعر، به‏ویژه دو مجموعۀ نهر‏الرماد و بیادر‏الجوع او، حضور آنیما را در ذهن سراینده و نمود آشکار و ماندگار آن را درزبان سروده‏هایش آشکار می‏کند.

کلیدواژه‌ها