مقالات آماده انتشار هنوز ویراستاری نشده اند.
113. مطالعه توصیفی نظام سامان‌دهی مطالب در انشاهای انگلیسی دانشجویان ایرانی: میزان گرایش به انسجام بارز و نگارش ِنویسنده- مسئول/منصور کوشا- سید عبدالمجید طباطبایی لطفی

منصور کوشا؛ سید عبدالمجید طباطبایی لطفی

دوره 7، شماره 14، بهار 1394، صفحه 127-143

124. بررسی نشانه­ای- فرهنگی و تغییر ایدئولوژی در ترجمه (بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی) مطالعة موردی: پیرمرد و دریا، اثر ارنست همینگوی آناهیتا امیرشجاعی[1] محمد حسین قریشی[2]

آناهیتا امیرشجاعی؛ محمد حسین قریشی

دوره 8، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 7-32